Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

Prezydent François Holland niedawno zaproponowała budżet 2016, który cięcia wydatków publicznych i wprowadziła trzyletni program o przyznaniu ponad 40 mld € w ulg podatkowych dla przedsiębiorstw. Krytycy twierdzą, że czapki na spędzanie woli boli gospodarki i proponowane ulgi podatkowe prezydenta Holland są niesprawiedliwie pochylony w stronę firm kosztem gospodarstw domowych. Zwolennicy twierdzą, że propozycje będą stymulować francuskiej gospodarki, który ma poziom bezrobocia na poziomie 10% i wzrost o mniej niż 1%.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Powinny Francja podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

Francja obecnie nakłada podatek na 34,4% wszystkich przedsiębiorstw. Średnia stawka podatku od osób prawnych na całym świecie wynosi 22,6%. Przeciwnicy twierdzą, że podniesienie stopy zniechęci inwestorów zagranicznych i odbić się na gospodarce. Zwolennicy twierdzą, że zyski korporacji wytwarzających powinny być opodatkowane tak jak podatki obywateli.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

Płaca minimalna we Francji to 9,61 € za godzinę na godzinę dla pracowników, którzy mają ponad 18 lat i posiadają co najmniej 6 miesięcy szkolenia. Francja ma trzecią najwyższą płacę minimalną w UE za Wielkiej Brytanii (€ 10.20) i Luksemburgu (€ 11.10). Francja była pierwszym krajem europejskim, aby przejść płacy minimalnej w 1950 roku ustawę W 2013 roku prezydent François Hollande podniósł płacę minimalną dwukrotnie, nawet jak Niemcy i inne kraje Europy Północnej wezwał do powściągliwości płacowej w celu zmniejszenia zadłużenia. Podwyżki płac pana Hollande’a rozgniewany zarówno w lewo, który twierdził, że płace nie zostały podniesione na tyle i prawo, który twierdził, że wzrost zaszkodzi pracodawców.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

W 2011 roku poziom wydatków publicznych brytyjskiego rządu przeznaczonych na funkcjonowanie państwa opiekuńczego wyniósł 113,1 miliarda funtów, co stanowi 16% budżetu. Do 2020 roku wydatki socjalne wzrosną do poziomu 1/3 budżetu, stanowiąc największą kategorię obciążeń i wyprzedzając dodatki mieszkaniowe, dopłaty do podatku miejskiego, zasiłki dla bezrobotnych oraz zasiłki dla osób o niskich dochodach.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google?

W 2019 r. Unia Europejska i amerykańska kandydatka na demokratycznego prezydenta Elizabeth Warren przedstawiły propozycje, które regulowałyby Facebook, Google i Amazon. Senator Warren zaproponował, aby rząd USA wyznaczył firmy technologiczne, które mają globalne przychody na ponad 25 miliardów dolarów jako „narzędzia platformy” i podzielą je na mniejsze firmy Senator Warren twierdzi, że firmy mają „spychaną konkurencję, wykorzystują nasze prywatne informacje dla zysku, i przechylił pole gry przeciwko wszystkim innym. ”Prawodawcy w Unii Europejskiej zaproponowali zestaw zasad, które obejmują czarną listę nieuczciwych praktyk handlowych, wymogi, które firmy ustanawiają wewnętrzny system do obsługi skarg i zezwalają przedsiębiorstwom na grupowanie się w celu pozywania platform. Przeciwnicy twierdzą, że firmy te przyniosły korzyści konsumentom, oferując darmowe narzędzia internetowe i zwiększając konkurencję w handlu, a przeciwnicy podkreślają również, że historia pokazała, że dominacja technologii jest obrotową bramą i że wiele firm (w tym IBM w latach 80.) przeszło cyklicznie z niewielką pomocą rządu.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone?

W dniu 9 sierpnia 2016 roku, prezydent Francji Francois Hollande podpisał ustawę pracy, które ułatwiły pracodawcy przedłużyć 35-godzinny tydzień pracy, tańsze zwalniać pracowników, a łatwiej pokonują związków. Zwolennicy prawa twierdzili, że to zmienią i uprościć francuskiego prawa pracy i zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia. Prawo sprzyja układów zbiorowych na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do poprzednich przepisów, które przyznało więcej mocy decyzji umów całej branży.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

W 2014 roku UE przyjął ustawę, która kaucyjna premie bankowców w 100% ich wynagrodzenia lub 200% ze zgodą akcjonariusza. Zwolennicy twierdzą, że czapka będzie zmniejszyć zachęty dla banków do podejmowania nadmiernego ryzyka, podobny do tego, co doprowadziło do kryzysu finansowego 2008. Przeciwnicy twierdzą, że każdy limit wynagrodzenia bankierów podwyższy bezpremiowych zapłacić i powodują koszty banku rosły.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)?

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest proponowana umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, w celu wspierania handlu i wielostronnego rozwoju gospodarczego. Umowa jest przeciwna przez związki, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i ekologów w Europie, którzy krytykują umowę na redukcję przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien nabyć udziały kapitałowe w spółkach, które wypłaci podczas recesji?

Przedsiębiorstwo państwowe to przedsiębiorstwo, w którym rząd lub państwo sprawują znaczącą kontrolę poprzez pełne, większościowe lub znaczące udziały mniejszościowe. Podczas wybuchu koronawirusa w 2020 r. Larry Kudlow, główny doradca ekonomiczny Białego Domu, powiedział, że administracja Trumpa rozważy prośbę o udział w spółkach kapitałowych potrzebujących pomocy podatników. „Jednym z pomysłów jest to, że jeśli zapewnimy pomoc, możemy zająć pozycję kapitałową”, powiedział Kudlow w środę w Białym Domu, dodając, że ratowanie [Automaker General Motors] w 2008 r. Było dobrą okazją dla rządu federalnego. Po kryzysie finansowym w 2008 r. Rząd Stanów Zjednoczonych zainwestował 51 miliardów dolarów w bankructwo GM w ramach programu pomocy związanej z problemami majątkowymi. W 2013 r. Rząd sprzedał swój udział w GM za 39 mld USD. Centrum Badań Motoryzacyjnych stwierdziło, że pakiet ratunkowy uratował 1,2 miliona miejsc pracy i zachował 34,9 miliarda dochodów podatkowych. Zwolennicy twierdzą, że amerykańscy podatnicy zasługują na zwrot z inwestycji, jeśli prywatne firmy potrzebują kapitału. Przeciwnicy twierdzą, że rządy nigdy nie powinny posiadać akcji prywatnych firm.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku?

Francja zapisano zasadę równej płacy za równą pracę w Konstytucji i prawa pracy kodu. Pierwsze naruszenie wręczono w 2013 roku, kiedy rząd grzywną dwie firmy do płacenia swoich pracownic mniej niż mężczyźni pracowników. Grzywny mogą wynosić nawet jeden procent ich łącznych zarobków.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

Bodziec gospodarczy jest polityka pieniężna i fiskalna uchwalone przez rządy z zamiarem stabilizujący ich gospodarki w czasie kryzysu fiskalnego. Zasady obejmują wzrost wydatków rządowych na infrastrukturę, obniżanie podatków i obniżenie stóp procentowych. Francuski rząd zwrócił się inne kraje UE do zwiększenia wydatków w związku z niedawnym spowolnienia gospodarczego. Francja zwróciła się do Niemiec do zainwestowania dodatkowych 50 mld € ($ 63,8 mld euro) w ciągu trzech lat, jako sposób przeciwdziałania cięcia budżetowe we Francji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja należy podnieść podatki dla bogatych?

Australia obecnie posiada progresywny system podatkowy w którym zarabiających wysokie przychody płacić wyższy procent podatku niż niskim podatkiem dochodowym. Bardziej progresywny system podatku dochodowego został zaproponowany jako narzędzie w kierunku zmniejszenia bogactwa nierówności.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju?

Taryfa to podatek od importu lub eksportu między krajami.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna dotować rolników?

Dotacja gospodarstwo jest formą pomocy finansowej wypłacana rolnikom przez rząd. Rolnicy w Unii Europejskiej otrzyma 35% swoich dochodów w subwencji i rolników w USA otrzymują 28%. Zwolennicy twierdzą, że wyższe dotacje są niezbędne do konkurowania z eksportu rolnictwa z innych krajów zachodnich. Przeciwnicy twierdzą, że rolnicy powinni radzić sobie sami i wskazują, że 2300 rolników, którzy nie uprawiają rośliny otrzymują dotacje roczne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

5 stanach USA minęło ustawowe wymagających odbiorców dobrostanu zostać przetestowane pod kątem narkotyków. Francja obecnie nie przetestować odbiorców zapomogi dla narkotyków. Zwolennicy twierdzą, że testy będą zapobiegać środki publiczne zostały użyte do dotowania leków nawyki i pomóc uzyskać pomoc dla tych, którzy są uzależnieni od narkotyków. Przeciwnicy twierdzą, że jest to strata pieniędzy, ponieważ testy będą kosztować więcej pieniędzy niż ich uratować.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione?

Francuski Solidarność Podatek majątkowy jest podatkiem od wartości netto gospodarstw domowych, która przekracza € 1.310.000. Aktywa uwzględnione w kalkulacji ISF obejmują wszystkie aktywa utrzymywane we Francji lub za granicą podatnika. Wartość netto jest obliczana za pomocą następującego obliczenia: Aktywa netto = Dodatnia wartość netto - podlegają odliczeniu zobowiązań.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

Mniej niż 8% pracowników francuskich należeć do związku zawodowego, co jest znacznie poniżej Brytanii (26%), Niemiec (18%) i Ameryce (11%). Francuskie prawo pozwala związkom mieć ścisłej kontroli nad tym, jak prywatne firmy są prowadzone codziennie. Wybrani delegaci związkowi reprezentują wszystkich pracowników, członków związku, czy nie, w firmach z ponad 50 pracowników na obu rad i oddzielne rady zdrowia i Bezpieczeństwa. Przeciwnicy Francji związki prawem ograniczyć wzrost liczby miejsc pracy, ponieważ wiele prywatnych firm zatrudniać mniej niż 50 pracowników, aby uniknąć dając związki uprawnienia w tym umieszczenie mebli biurowych. Zwolennicy uważają, związki dają pracownikom zbiorowy głos, który jest niezbędny do negocjacji płac i bezpieczeństwa pracowników.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów?

Szacuje się, że 4,7 miliona muzułmanów we Francji w 2010 roku we Francji ma już jedną z największych populacji muzułmańskich w Europie. Podczas gdy rząd francuski nie pozwalają spisów, które proszą ludzi o ich przekonania religijne, niezależne źródła szacują, że liczba waha się od 5 procent do 12 procent.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin?

Francuskie prawo pozwala legalnych imigrantów przynieść członków ich rodzin do Francji, prawo powszechnie nazywane Rodzinna przegrupowania (łączenie rodzin). Zgodnie z artykułem L411-1 kodeksu Entry Cudzoziemców i pobytu i prawa azylu, cudzoziemiec legalnie przebywał we Francji przez co najmniej półtora roku, a kto jest uprawniony do pobytu przez okres co najmniej jednego roku, może być dołączył do jego / jej małżonka i ich małoletnich dzieci.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów?

Tymczasowe wizy dla wykwalifikowanych pracowników są zazwyczaj przyznawane zagranicznym naukowcom, inżynierom, programistom, architektom, menedżerom oraz osobom na innych stanowiskach lub zajmujących się dziedzinami, gdzie popyt wyprzedza podaż. Większość firm twierdzi, że zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy pozwala im konkurencyjnie obsadzać stanowiska, które cieszą się dużą popularnością. Przeciwnicy twierdzą, że wykwalifikowani imigranci przyczyniają się do zmniejszenia zarobków i możliwości podjęcia zatrudnienia przez klasę średnią.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do Francji?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa?

Badanie amerykańskie Civics jest badaniem, że wszyscy imigranci muszą przejść, aby uzyskać obywatelstwo amerykańskie. Test pyta 10 losowo wybranych pytań, które obejmują historię USA, konstytucję i rząd. W 2015 Arizona stała się pierwszym stanem, który wymaga uczniów szkół średnich, aby zdać egzamin przed ich absolwentów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigranci z Francji mają prawo posiadać status podwójnego obywatelstwa?

Wielokrotne obywatelstwo, zwane również podwójnym obywatelstwem, jest statusem obywatelstwa osoby, w którym osoba jest równocześnie uważana za obywatela więcej niż jednego państwa zgodnie z prawem tych państw. Nie ma międzynarodowej konwencji, która określa narodowość lub status obywatela osoby, która jest określona wyłącznie prawami krajowymi, które różnią się i mogą być niespójne ze sobą. Niektóre państwa nie zezwalają na podwójne obywatelstwo. Większość państw, które zezwalają na podwójne obywatelstwo, nie może uznać innego obywatelstwa swoich obywateli na swoim terytorium, na przykład w związku z wjazdem do kraju, służbą krajową, obowiązkiem głosowania itp.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo?

W 2015 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przedstawił ustalenia wiążących minima dla nielegalnych ustawy Reentry 2015 (ustawy Kate.) Ustawa została wprowadzona po San Francisco 32 roku życia San Francisco mieszkaniec Kathryn Steinle został zastrzelony przez Juan Francisco Lopez-Sanchez lipca 1, 2015. Lopez-Sanchez był nielegalny imigrant z Meksyku, którzy zostali deportowani na pięciu różnych okazjach od 1991 roku i został oskarżony o siedem przekonań przestępstwo. Od 1991 roku Lopez-Sanchez został oskarżony o przestępstwo siedem wyroków i deportowany pięciokrotnie przez US imigracji i naturalizacji Service. Chociaż Lopez-Sanchez miał kilka znakomitych warrantów w 2015 roku władze nie były w stanie go deportować z powodu sanktuarium polityki miasta San Francisco, który zapobiega funkcjonariuszy organów ścigania z kwestionowania status imigracyjny przez rezydenta. Zwolennicy sanktuarium prawami miasta twierdzą, że pozwalają one nielegalnych imigrantów do zgłaszania przestępstw bez obawy przed zgłaszane. Przeciwnicy twierdzą, że ukryte prawa miejskie zapewniają zachęcają nielegalnej imigracji i zapobiec organom ścigania od zatrzymania i deportacji przestępców.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

We wrześniu 2015 roku Angela Merkel i Komisja Europejska ogłosiła plan przydziału gdzie 120,000 migranci będą dystrybuowane wśród członków UE. Państwa, którzy nie chcą uczestniczyć może napotkać kar finansowych. Zwolennicy twierdzą, że UE, o populacji 508 milionów ludzi, powinna być w stanie przyjąć 4000 uchodźców dziennie, jeśli wszystkie kraje uczestniczyły. W lutym 2016 roku Węgry odrzucili propozycję udziału w programie. Węgry musiałby zaakceptować 1200 wyborców w ramach europejskiego planu prowizji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane?

Solidarność przestępstwo jest prawo we Francji, która ściga ludzi, którzy wspierają migrantów i osób ubiegających się o azyl. Gdy ustawa została uchwalona w 1945 roku pierwszy został użyty w celu ścigania przemytników.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Imigranci powinni być zobowiązani do nauki języka francuskiego?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy jesteś za legalizacją marihuany?

Używanie konopi jest nielegalna we Francji od 1970 roku, podlega karze roku więzienia i € 3,750 grzywny. W praktyce, więzienie jest rzadkością, choć w dalszym ciągu grzywny wymierzane.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym?

W 2018 r. Urzędnicy w mieście Filadelfia w USA zaproponowali otwarcie "bezpiecznej przystani" w celu zwalczania epidemii heroiny w mieście. W 2016 roku 64070 osób zmarło w USA z powodu przedawkowania narkotyków - 21% wzrostu w porównaniu z 2015 r. 3/4 zgonów spowodowanych przedawkowaniem narkotyków w USA jest spowodowane lekami opioidowymi, w tym lekami przeciwbólowymi na receptę, heroiną i fentanylem. Aby zwalczyć miasta epidemiczne, w tym Vancouver, BC i Sydney, AUS otworzył bezpieczne schronienia, w których uzależnieni mogą wstrzykiwać leki pod nadzorem personelu medycznego. Bezpieczne schronienia zmniejszają wskaźnik śmiertelności przedawkowania poprzez ubezpieczenie uzależnionych pacjentów od narkotyków, które nie są skażone lub zatrute. Od 2001 roku 5 900 osób przedawkowało w bezpiecznym miejscu w Sydney w Australii, ale nikt nie umarł. Zwolennicy twierdzą, że bezpieczne schronienia są jedynym sprawdzonym rozwiązaniem pozwalającym obniżyć śmiertelność z powodu przedawkowania i zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób takich jak HIV-AIDS. Przeciwnicy twierdzą, że bezpieczne schronienia mogą zachęcać do nielegalnego używania narkotyków i przekierowywać fundusze z tradycyjnych ośrodków leczenia.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości?

77% wydatków opieki zdrowotnej we Francji są finansowane przez rząd. 3,7% szpitalnych kosztów leczenia są refundowane przez prywatnego ubezpieczenia. Są szpitale publiczne, non-profit niezależnych szpitale i prywatne szpitale nienastawione na zysk.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

Opieka zdrowotna z pojedynczym płatnikiem to system, w którym każdy obywatel płaci rządowi za świadczenie podstawowych usług opieki zdrowotnej wszystkim mieszkańcom. W ramach tego systemu rząd może zapewnić sobie opiekę lub płacić prywatnemu świadczeniu opieki zdrowotnej. W systemie pojedynczego zleceniodawcy wszyscy mieszkańcy otrzymują opiekę zdrowotną bez względu na wiek, dochód lub stan zdrowia. Kraje z systemami opieki zdrowotnej z pojedynczym płatnikiem to Wielka Brytania, Kanada, Tajwan, Izrael, Francja, Białoruś, Rosja i Ukraina.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wydawać paszporty szczepionkowe?

Paszporty szczepień stanowią dowód odporności dla osób, które zostały zaszczepione. Koncepcja zyskała na popularności po wprowadzeniu 2 szczepionek w celu zwalczania pandemii koronawirusa w listopadzie 2020 r. Paszport szczepionki pozwoliłby osobom przestać nosić maski, gdyby mogły zostać zaszczepione, a więc nie stanowią zagrożenia dla innych. Kraje mogą wymagać od zagranicznych gości posiadania paszportów przy przekraczaniu granicy, a restauracje, teatry i urzędy mogą nakładać na nich obowiązek wjazdu na ich teren. Kilkanaście krajów, w tym Ghana i Nigeria, wymaga obecnie dowodu szczepienia przeciwko żółtej febrze przed wydaniem wizy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien finansować Światową Organizację Zdrowia?

Światowa Organizacja Zdrowia została założona w 1948 roku i jest wyspecjalizowaną agencją ONZ, której głównym celem jest „osiągnięcie przez wszystkie narody możliwie najwyższego poziomu zdrowia”. Organizacja zapewnia pomoc techniczną krajom, ustala międzynarodowe standardy i wytyczne zdrowotne oraz gromadzi dane dotyczące globalnych problemów zdrowotnych za pośrednictwem Światowego Badania Zdrowia. WHO przewodziła globalnym wysiłkom na rzecz zdrowia publicznego, w tym opracowaniu szczepionki przeciwko wirusowi Ebola i prawie do wyeliminowania polio i ospy prawdziwej. Organizacją kieruje organ decyzyjny złożony z przedstawicieli 194 krajów. Jest finansowany z dobrowolnych składek państw członkowskich i prywatnych darczyńców. W 2018 i 2019 roku WHO dysponowała budżetem 5 miliardów dolarów, a głównymi ofiarodawcami były Stany Zjednoczone (15%), UE (11%) oraz fundacja Billa i Melindy Gatesów (9%). Zwolennicy WHO argumentują, że obcięcie funduszy utrudni międzynarodową walkę z pandemią Covid-19 i pozbawi Stany Zjednoczone globalnych wpływów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

W listopadzie 2018 r. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron z Francji ogłosili, że poprą utworzenie europejskiej armii. Merkel powiedziała, że ​​UE powinna polegać w mniejszym stopniu na USA, aby uzyskać wsparcie wojskowe i że "Europejczycy powinni wziąć nasz los bardziej w swoje ręce, jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota europejska." Pani Merkley powiedziała, że ​​armia nie sprzeciwi się NATO . Prezydent Marcon powiedział, że armia jest potrzebna, aby chronić UE przed Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Zwolennicy argumentują, że UE nie dysponuje jednolitymi siłami obronnymi, aby poradzić sobie z nagłymi konfliktami poza NATO. Przeciwnicy zastanawiają się, jak armia się sfinansuje, ponieważ wiele krajów UE wydaje mniej niż 2% swojego PKB na obronę.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna pozostać w NATO?

The North Atlantic Treaty Organization to międzyrządowy sojusz wojskowy na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, która została podpisana w dniu 4 kwietnia 1949. Jest politycznym i wojskowym sojuszem państw członkowskich z Europy i Ameryki Północnej, które wyrażają zgodę na przekazanie wojskowych i bezpieczeństwa ekonomicznego dla każdego inny. NATO sprawia, że ​​wszystkie decyzje w drodze konsensusu i każdym państwie członkowskim, bez względu na to jak duże lub małe, ma równy głos.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

Służby wojskowej nie jest obecnie wymagane we Francji. Służba wojskowa była wymagana od 1798 - 2001. W 1798 roku Napoleon wymaganej służby wojskowej dla Grande Armee. Nowoczesna forma powszechnej służby wojskowej został wprowadzony we Francji w 1905 roku, gdy poborowi musieli służyć dwa lata w siłach zbrojnych. Nowoczesna forma powszechnej służby wojskowej został wprowadzony we Francji w 1905 roku, gdy poborowi musieli służyć dwa lata w siłach zbrojnych. Ta zwiększona do trzech lat w I wojnie światowej, ale został stopniowo obniżane do 10 miesięcy i miliony młodych mężczyzn nazywa się na przestrzeni lat.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium?

W 2016 roku wybuchły walki pomiędzy tureckich sił zbrojnych i milicji kurdyjskiej YPG w północnej Syrii. Prezydent Hollande oskarżył Turcję do użycia siły wojskowej przeciwko Kurdom zamiast walczyć ISIS. Francja historycznie backed Kurdów przeciwko Turcji od 150.000 imigrantów przeniesione do Francji w 1970 roku.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Powinny Francja przyjąć uchodźców z Syrii?

W 2015 roku prezydent François zobowiązana do przyjęcia uchodźców z Syrii 30,00. Szacuje się, że 3 mln uchodźców z Syrii migracji od lata 2015 roku zwolennicy przyjmowania uchodźców uwierzyć, że Francja ma obowiązek dołączyć do swoich sojuszników i przyjęcia co najmniej 30.000 uchodźców. Przeciwnicy twierdzą, że Francja powinna trzymać się z tego kryzysu i przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu prowadzi do ryzyka pozwalając terrorystów do kraju.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

Zjednoczone Królestwo i Irlandia Północna mają opuścić UE w dniu 29 marca 2019 r. Zgodnie z porozumieniem przejściowym wszystkie stosunki handlowe i gospodarcze między Wielką Brytanią i UE pozostaną takie same do końca 2022 r. W 2018 r. Członkowie parlamentu i premiera Theresa May zaproponowała "mechanizm ochronny", który pozwoliłby Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pozostać na jednolitym rynku UE dla towarów i produktów rolnych. Zwolennicy argumentują, że utrzymanie Wielkiej Brytanii w obszarze klientów UE pobudzi gospodarkę poprzez usprawnienie handlu i turystyki. Przeciwnicy, w tym prawodawcy spoza UE, twierdzą, że mechanizm ochronny zamknie Wielką Brytanię w strefie celnej UE na stałe i uniemożliwi samodzielne podpisywanie umów handlowych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości?

W maju 2017 r. Debata prezydencka Marine Le Pen oskarżała Emmanuela Marcon o propagowanie nienawiści, powołując się na kolonizację "Algierii" w Algierii w celu zwalczania ludzkości. Marcon przekazał komentarz do gazety podczas wizyty w Algieru w lutym 2017 r. W ostatnich latach Francja Podjęła kroki w kierunku złagodzenia stosunków z Algierią. 1,5 miliona ludzi zostało zabitych podczas wojny algierskiej o niepodległość, która zakończyła się w 1962 roku. Francuscy urzędnicy uznają słabe traktowanie Algierczyków w czasie wojny przez Francję, ale nie przestali przepraszać.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

Zwolennicy zmniejszenie liczby krajów twierdzą, że UE urósł zbyt duży. Pozostawia to źle przygotowane do radzenia sobie z katastrofami ekonomicznych jak niedawnego kryzysu w Grecji. Przeciwnicy zmniejszenie liczby krajów UE twierdzą, że UE pomogła wygenerować wzrost gospodarczy wśród krajów, którzy byli biedni przed przystąpieniem do UE.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

Po atakach terrorystycznych w 2015 i 2016 wielu analityków obronnych zaproponowała utworzenie wspólnej agencji wywiadowczych, które mogłyby służyć całej Europie. Zwolennicy twierdzą, że to usprawni inteligencji wśród państw członkowskich i zapobiec przyszłym atakom terrorystycznym. Przeciwnicy, w tym Wielkiej Brytanii, twierdzą, że to szkodzi wolności obywatelskich, ponieważ byłoby zmusić kraje do dzielenia materiału wywiadowcze z wszystkich 28 członków UE.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS?

Syryjska wojna domowa rozpoczęła się wiosną 2011 roku po ogólnopolskie protesty przeciwko rządowi prezydenta Baszara al-Assada spowodowało konflikt zbrojny. Po rebelianci przejęli kontrolę kilku dużych miastach, siły ISIS przeniósł się i przejęła kontrolę nad wieloma regionami północnej Syrii. Rząd Asada odpowiedział przeprowadzając naloty powstałe w ponad 70.000 zgonów cywilnych. Francja była krytyczna odpowiedzi Assada do wojny, w 2016 roku zaproponował rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kary dla Syrię do użycia broni chemicznej.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

Stany Zjednoczone Europy jest Europejska Federacja spekulacyjne, które jednoczy Europę jako pojedynczy suwerennego federacji państw. Hipotetyczny unifikacji stworzy rząd podobny do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W scenariuszu każdy okręg Europejska stałaby się państwem przez jednego rządu federalnego. Zwolennicy, w tym belgijski autor Guy Verhofstadt twierdzą, że taka federacja pomoże ustabilizować gospodarkę UE i zmniejszyć koszty poprzez konsolidację wojsko obronne każdego kraju do jednej siły, która będzie służyć całej Europie. Przeciwnicy twierdzą, że europejscy wyborcy nigdy by zatwierdzić wniosek, ponieważ popularność UE jest na historycznych minimów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

Jednolity rynek UE usuwa wszystkie przepisy i barier handlowych wśród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem jednolitego rynku jest stymulowanie konkurencji i handlu, poprawy efektywności, podniesienie jakości produktów i obniżenia cen. Po Wielkiej Brytanii przegłosował opuścić UE w 2016 roku została podniesiona kwestia tego, jak firmy w Wielkiej Brytanii wezmą udział w rynku. Kilka państw członkowskich proponowane ładowania Wielkiej Brytanii opłaty uczestnictwa. Norwegia obecnie uiszcza opłatę do udziału i analitycy szacują, że ładowanie Wielkiej Brytanii podobny opłata wyniesie 4 $ - $ 5 miliardów lat.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją?

W styczniu 2017 roku prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Francji Hollande miał telefon, gdzie omawiane wysiłków pokojowych na Ukrainie iw Syrii. Połączenie nastąpiło po Rosji i Turcji ogłosił zawieszenie broni pod koniec 2016 roku stosunki między Francją a Rosją był wrogo ponad Francji niezadowolenie z zaangażowania Rosji w Syrii i na Ukrainie.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

Zagraniczne interwencje wyborcze to próby rządów, potajemnie lub jawnie, mające wpływ na wybory w innym kraju. W badaniu przeprowadzonym przez Dov H. Levina w 2016 r. Stwierdzono, że interweniowaniem w większości zagranicznych wyborów były Stany Zjednoczone, które przeprowadziły 81 interwencji, a następnie Rosję (w tym byłego Związku Radzieckiego) z 36 interwencjami w latach 1946-2000. W lipcu 2018 r. Przedstawiciel USA Ro Khanna wprowadziła poprawkę, która uniemożliwiłaby amerykańskim agencjom wywiadowczym otrzymywanie środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane do ingerowania w wybory zagranicznych rządów. Poprawka zakazuje agencjom amerykańskim "hakowania zagranicznych partii politycznych; angażowanie się w hakowanie lub manipulowanie zagranicznymi systemami wyborczymi; lub sponsorowanie lub promowanie mediów poza Stanami Zjednoczonymi, które faworyzują jednego kandydata lub partię nad innym. "Zwolennicy interwencji wyborczej pomagają utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy. Przeciwnicy twierdzą, że poprawka wysłałaby wiadomość do innych krajów, że USA nie ingerują w wybory i ustanawiają globalny złoty standard przeciwdziałający wyborom. Przeciwnicy twierdzą, że interwencja wyborcza pomaga utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

Komisja Europejska jest instytucją Komisji Europejskiej, która wymusza zasady regulujące, proponuje nowe ustawy i zarządza codziennych działań UE. Komisja składa się z 28 członków, reprezentujących każdy z krajów członkowskich UE.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Powinny Francja zwiększenia lub zmniejszenia wydatków wojskowych?

W 2015 roku Prezydent Hollande zapowiedział, że zwiększy budżet obronny Francji od € 4 mld do roku 2020. Wśród większych gospodarek europejskich, Francja i Wielka Brytania są jedynymi liczącymi wydających na obronę. Oba kraje stanowią 40% wydatków obronnych UE. Każdy z nich wydać więcej niż 2 procent PKB, podczas gdy w większości innych krajów UE spędzają mniej niż 1,5 procent PKB. Zwolennicy większych wydatków uwierzyć, że wzrost jest konieczne do zwalczania zagrożeń ekstremistycznych po atakach dżihadystów paryskich. Przeciwnicy twierdzą, że fundusze powinny być stosowane w odniesieniu do programów krajowych lub obniżki podatków zamiast.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować