Czy popierasz korzystanie z energii atomowej?

75% energii elektrycznej we Francji właśnie z energii jądrowej, najwyższy odsetek na świecie. Energia jądrowa jest wykorzystanie reakcji jądrowych, które uwalniają energię do produkcji ciepła, które najczęściej są następnie wykorzystywane w turbinach parowych do produkcji energii elektrycznej w elektrowni jądrowej. Zwolennicy twierdzą, że energia jądrowa jest obecnie bezpieczny i emituje znacznie mniej emisji dwutlenku węgla niż elektrownie węglowe. Przeciwnicy twierdzą, że ostatnie katastrofy nuklearnej w Japonii dowodzą, że energia jądrowa nie jest bezpieczne.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać?

Rząd francuski uważa odmowę "szczepionki" formę nadużycia i rodziców dzieci, którzy nie chcą zrobić, mogą być narażeni na procesach karnych. Począwszy od 2015 roku, natomiast brak szczepienia nie zawsze jest nielegalne, prawo rodzica do odmowy szczepienia jego dziecko jest technicznie sprawa konstytucyjna. Dodatkowo, dzieci we Francji nie może wejść do szkół bez dowodu szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i polio.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’?

Działacze ochrony środowiska żyjące w kabinach i domów drzew na terenie proponowanego nowego lotniska poza Nantes w zachodniej Francji zebrał się w środę o grożącej pojedynku z siłami bezpieczeństwa po premier powiedział wyczyszczenie strefa była priorytetem. Przeciwnicy Aeroport du Grand Ouest powiedzieć, projekt 580 mln euro ($ 637 mln euro) jest zbyt kosztowne, może spowodować uszkodzenie środowiska i nie jest konieczna ze względu Nantes ma już na lotnisku.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

W listopadzie 2018 roku firma Amazon Online zajmująca się handlem elektronicznym ogłosiła, że ​​zbuduje drugą siedzibę w Nowym Jorku i Arlington w stanie Wirginia. Ogłoszenie ogłoszono rok po tym, jak firma ogłosiła, że ​​przyjmie propozycje od dowolnego miasta w Ameryce Północnej, które chciało go przyjąć. Amazon powiedział, że firma może zainwestować ponad 5 miliardów dolarów, a biura utworzą do 50 000 wysoko płatnych miejsc pracy. Ponad 200 miast zastosowało i zaoferowało Amazonom miliony dolarów w postaci zachęt ekonomicznych i ulg podatkowych. W centrali w Nowym Jorku władze miejskie i stanowe udzieliły Amazonowi 2,8 miliarda dolarów ulg podatkowych i dotacji budowlanych. W siedzibie Arlington, VA władze miejskie i stanowe przekazały Amazonowi 500 milionów dolarów ulg podatkowych. Przeciwnicy twierdzą, że rządy powinny wydawać wpływy podatkowe na projekty publiczne, a rząd federalny powinien uchwalać ustawy zakazujące zachęt podatkowych. Unia Europejska ma surowe przepisy, które uniemożliwiają miastom członkowskim licytowanie ze sobą pomocą państwa (zachęty podatkowe) w celu zwabienia prywatnych firm. Zwolennicy twierdzą, że miejsca pracy i dochody podatkowe tworzone przez firmy ostatecznie zrównoważyły ​​koszty przyznanych zachęt.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane?

W 2016 roku Francja stała się pierwszym krajem, który wprowadza zakaz sprzedaży plastikowych jednorazowych produktów, które zawierają mniej niż 50% z biodegradowalnego materiału, aw 2017 roku, Indie uchwalił ustawę zakazującą wszelkich plastikowych jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych?

Food genetycznie zmodyfikowane rośliny są roślinami, lub które zostały zmodyfikowane z wykorzystaniem technik inżynierii genetycznej. Przykłady GMO obejmują dodanie genów do określonych upraw, aby były odporne na owady lub warunków środowiskowych. W 2015 roku, Francja dołączyła 16 innych krajów europejskich i używane nowych przepisów UE zakazu uprawy roślin genetycznie zmodyfikowanych. Przeciwnicy zakazu GMO twierdzą, że zabija sektor upraw biotechnologicznych powodując Francja w tyle konkurentów międzynarodowych w zakresie innowacji rolniczych. Zwolennicy zakazu twierdzą, że ryzyko związane z żywności GMO nie zostały odpowiednio przetestowane.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla?

Globalne ocieplenie, czy zmiany klimatu, jest wzrost temperatury atmosfery ziemskiej, od końca XIX wieku. W polityce, debata na temat globalnego ocieplenia jest na środku, czy ten wzrost temperatury jest spowodowane emisją gazów cieplarnianych lub jest wynikiem naturalnego wzorca temperatury Ziemi. Rachunki Francja tylko 1% światowych emisji gazów cieplarnianych, a zalicza się do krajów o najniższych przemysłowych emisji gazów cieplarnianych, zarówno pod względem emisji na mieszkańca i emisji na jednostkę PKB.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego?

Fracking to proces wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego z łupków rocka. Wody, piasku i substancje chemiczne są wstrzykiwane w skale przy wysokim ciśnieniem złamania skałę i pozwala olej lub gaz wypływa do studni. Francuski rząd zakazał szczelinowanie w 2011. Podczas szczelinowanie znacząco zwiększył produkcję ropy, istnieją obawy środowiskowe że proces jest zanieczyszczenie wód gruntowych. Krytycy mówią, że zanieczyszcza fracking podziemnych zasobów wody z chemikaliami, uwalnia metanu do atmosfery i może powodować aktywność sejsmiczną. Zwolennicy fracking powiedzieć, będzie to spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego w Hiszpanii i doprowadzić do niezależności energetycznej.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia?

W celu ograniczenia zanieczyszczenia samochodów w centrach miast rząd francuski przyjął ustawy, które uregulowane jest "alternatywnego systemu ruchu". Tylko sterowniki z nieparzystych tablic rejestracyjnych będzie mógł krążyć w Paryżu i 22 innych regionach. Władze mają nadzieję, że środki kontroli ruchu pomogą zatorów swobodnie i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby obcokrajowcy, przebywający obecnie we Francji, mają prawo do głosowania?

W większości krajów, w wyborach, prawo do głosowania, jest zwykle ograniczona do obywateli tego kraju. Niektóre kraje jednak rozszerzyć ograniczone prawa głosu do rezydentów niebędących obywatelami.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych?

Zeznanie podatkowe jest dokumentem, w którym stwierdza się, ile dochodu osoba lub podmiot zgłaszane do rządu. We Francji dokumenty te są traktowane jako prywatne i nie są udostępniane publicznie. Francuski rząd nie wymaga od osoby działające w urzędach, aby je zwolnić. W Szwecji, Norwegii i Finlandii obywatelem i ewidencji podatkowych kandydata są uważane informacji publicznej i są publikowane w Internecie.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu?

Zgodnie z prawem, koszty kampanii są poddawane maksymalnym pułapie i spędzeniu ponad to jest nielegalne. Francuski rząd zapewnia kandydatów na prezydenta z 8 mln euro do wszystkich kandydatów, którzy otrzymują więcej niż 5% głosów w pierwszej turze wyborów. Kandydaci, którzy otrzymują mniej niż 5% podano 800.000 euro.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony?

Minimalny wiek do głosowania we Francji to 18 lat. W 2008 roku Austria stała się pierwszym krajem europejskim, w celu obniżenia głosowaniu 16. W Niemczech 16 i 17-latków mogą głosować w szeregu państw składowych. Zwolennicy obniżenia wieku wyborczego twierdzą, że ludność Europy jest coraz która tworzy demokratyczną nierównowagę tak, że młodzi ludzie mają mniejszy wpływ na rzeczy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach?

Konstytucja USA nie wyklucza skazanych przestępców z posiadania urząd prezydenta lub siedzibę w Senacie i Izbie Reprezentantów. Członkowskie mogą uniemożliwić skazanych przestępców kandydatów do pełnienia funkcji stanowych i lokalnych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)?

S-File we Francji jest osoba, która jest uważana za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Francuski rząd obecnie ma ich pod nadzorem, ale nie ma dowodów, by ich aresztować. W 2015 roku szacunkowo 20.000 osób we Francji uznano S plików. Zwolennicy twierdzą, że aresztowania wszystkich tych ludzi powinien zostać zatrzymany, aby zapobiec kolejnemu atakowi terrorystów. Przeciwnicy twierdzą, że aresztowania ich zatrzymanie jest niezgodne z prawem, ponieważ nie ma dowodów na to, że nie popełnił żadnego złego robi.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra?

Po ONZ ogłosił, że 15.000 osób pojechała do Bliskiego Wschodu do przyłączenia ISIS premier Manuel Valls poinformował, że Francja chce otworzyć kilkanaście de- centra radykalizacji. Centra będą mieścić młodych ludzi, którzy są radykalizacji lub podejrzewanych dżihadyści.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby Francja zamachu podejrzanych o terroryzm w innych krajach?

W 2017 roku okazało się, że prezydent Hollande osobiście upoważniona co najmniej 40 "celowych zabójstw" w obcych krajach. Liczba ofiar obejmuje obywateli francuskich. Hollande powiedział reporterowi, że zabójstwa zostały przeprowadzone przez francuskich służb specjalnych i ukierunkowanych podejrzanych terrorystów lub ludzi, którzy byli odpowiedzialni za kryzysy zakładnika.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu?

W 2017 roku sąd w Paryżu skazał Nicolas Moreau do 10 lat więzienia dla podróżujących do Syrii i szkolenia z ISIS. Prokuratura twierdziła, że ​​Moreau przedstawił "skrajnie niebezpieczne zagrożenie" i ostrzegł, że zaryzykował powrocie do "dżihadu" zaangażowania raz zwolniony. W 2014 roku francuski rząd uchwalił ustawę, w której zakazano osobom opuszczania kraju przez czas nieokreślony, jeżeli są one podejrzane o zamiar przyłączyć się do radykalnej grupy za granicą.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet?

W 2003 roku rządy brytyjski i francuski uchwalił traktat imigracyjną znany jako zgodzie Le Touquet. Pozwoliło brytyjskich urzędników imigracyjnych, by sprawdzić paszporty we Francji i francuskich urzędników imigracyjnych, by sprawdzić paszporty w Wielkiej Brytanii. Imigranci we Francji, którzy chcą podróżować do Wielkiej Brytanii mogą mieć swoje dokumenty sprawdzane we Francji przez brytyjskich urzędników i może być zabezpieczone przed wyjazdem z kraju. Największy wpływ tego traktatu został mieliznę migrantów w obozie Calais Jungle którzy nadzieję wyemigrować do Wielkiej Brytanii. W 2016 roku ewakuowano 6.400 imigrantów z tego obozu i ponownie osiedlili się w całej Europie.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej?

Artykuł 16 francuskiej konstytucji daje Przewodniczący "nadzwyczajnych uprawnień" w wyjątkowych przypadkach, co prowadzi do skutecznego "stanu wyjątkowego". W celu wdrożenia środków stan alarmowy francuski rząd musi być skierowane "wyjątkowych okolicznościach", które uniemożliwiają jej skutecznie rządzenia. W 2008 roku rząd przyjął poprawkę do artykułu 16, który stwierdził, że po upływie 30 dni od jego sprawuje rząd sobór będzie rozstrzygnięcie, czy konieczne było jego przedłużeniu.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach?

W 2016 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Francji stworzył "wzmocnionej" status oficera bezpieczeństwa, dając bezpieczeństwo prywatny chroni prawo do noszenia broni i noży wokół wrażliwych miejscach. Orzeczenie to stosowane do tysięcy prywatnych ochroniarzy w całym kraju, którzy tereny przybrzeżne, w tym teatry, elektrowni jądrowych i boiska sportowe.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii?

W listopadzie 2018 r. Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Emmanuel Macron z Francji ogłosili, że poprą utworzenie europejskiej armii. Merkel powiedziała, że ​​UE powinna polegać w mniejszym stopniu na USA, aby uzyskać wsparcie wojskowe i że "Europejczycy powinni wziąć nasz los bardziej w swoje ręce, jeśli chcemy przetrwać jako wspólnota europejska." Pani Merkley powiedziała, że ​​armia nie sprzeciwi się NATO . Prezydent Marcon powiedział, że armia jest potrzebna, aby chronić UE przed Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Zwolennicy argumentują, że UE nie dysponuje jednolitymi siłami obronnymi, aby poradzić sobie z nagłymi konfliktami poza NATO. Przeciwnicy zastanawiają się, jak armia się sfinansuje, ponieważ wiele krajów UE wydaje mniej niż 2% swojego PKB na obronę.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna pozostać w NATO?

The North Atlantic Treaty Organization to międzyrządowy sojusz wojskowy na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, która została podpisana w dniu 4 kwietnia 1949. Jest politycznym i wojskowym sojuszem państw członkowskich z Europy i Ameryki Północnej, które wyrażają zgodę na przekazanie wojskowych i bezpieczeństwa ekonomicznego dla każdego inny. NATO sprawia, że ​​wszystkie decyzje w drodze konsensusu i każdym państwie członkowskim, bez względu na to jak duże lub małe, ma równy głos.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej?

Służby wojskowej nie jest obecnie wymagane we Francji. Służba wojskowa była wymagana od 1798 - 2001. W 1798 roku Napoleon wymaganej służby wojskowej dla Grande Armee. Nowoczesna forma powszechnej służby wojskowej został wprowadzony we Francji w 1905 roku, gdy poborowi musieli służyć dwa lata w siłach zbrojnych. Nowoczesna forma powszechnej służby wojskowej został wprowadzony we Francji w 1905 roku, gdy poborowi musieli służyć dwa lata w siłach zbrojnych. Ta zwiększona do trzech lat w I wojnie światowej, ale został stopniowo obniżane do 10 miesięcy i miliony młodych mężczyzn nazywa się na przestrzeni lat.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium?

W 2016 roku wybuchły walki pomiędzy tureckich sił zbrojnych i milicji kurdyjskiej YPG w północnej Syrii. Prezydent Hollande oskarżył Turcję do użycia siły wojskowej przeciwko Kurdom zamiast walczyć ISIS. Francja historycznie backed Kurdów przeciwko Turcji od 150.000 imigrantów przeniesione do Francji w 1970 roku.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit?

Zjednoczone Królestwo i Irlandia Północna mają opuścić UE w dniu 29 marca 2019 r. Zgodnie z porozumieniem przejściowym wszystkie stosunki handlowe i gospodarcze między Wielką Brytanią i UE pozostaną takie same do końca 2022 r. W 2018 r. Członkowie parlamentu i premiera Theresa May zaproponowała "mechanizm ochronny", który pozwoliłby Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej pozostać na jednolitym rynku UE dla towarów i produktów rolnych. Zwolennicy argumentują, że utrzymanie Wielkiej Brytanii w obszarze klientów UE pobudzi gospodarkę poprzez usprawnienie handlu i turystyki. Przeciwnicy, w tym prawodawcy spoza UE, twierdzą, że mechanizm ochronny zamknie Wielką Brytanię w strefie celnej UE na stałe i uniemożliwi samodzielne podpisywanie umów handlowych.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Powinny Francja przyjąć uchodźców z Syrii?

W 2015 roku prezydent François zobowiązana do przyjęcia uchodźców z Syrii 30,00. Szacuje się, że 3 mln uchodźców z Syrii migracji od lata 2015 roku zwolennicy przyjmowania uchodźców uwierzyć, że Francja ma obowiązek dołączyć do swoich sojuszników i przyjęcia co najmniej 30.000 uchodźców. Przeciwnicy twierdzą, że Francja powinna trzymać się z tego kryzysu i przyjmowania uchodźców z Bliskiego Wschodu prowadzi do ryzyka pozwalając terrorystów do kraju.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy?

Stany Zjednoczone Europy jest Europejska Federacja spekulacyjne, które jednoczy Europę jako pojedynczy suwerennego federacji państw. Hipotetyczny unifikacji stworzy rząd podobny do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W scenariuszu każdy okręg Europejska stałaby się państwem przez jednego rządu federalnego. Zwolennicy, w tym belgijski autor Guy Verhofstadt twierdzą, że taka federacja pomoże ustabilizować gospodarkę UE i zmniejszyć koszty poprzez konsolidację wojsko obronne każdego kraju do jednej siły, która będzie służyć całej Europie. Przeciwnicy twierdzą, że europejscy wyborcy nigdy by zatwierdzić wniosek, ponieważ popularność UE jest na historycznych minimów.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15?

Zwolennicy zmniejszenie liczby krajów twierdzą, że UE urósł zbyt duży. Pozostawia to źle przygotowane do radzenia sobie z katastrofami ekonomicznych jak niedawnego kryzysu w Grecji. Przeciwnicy zmniejszenie liczby krajów UE twierdzą, że UE pomogła wygenerować wzrost gospodarczy wśród krajów, którzy byli biedni przed przystąpieniem do UE.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS?

Syryjska wojna domowa rozpoczęła się wiosną 2011 roku po ogólnopolskie protesty przeciwko rządowi prezydenta Baszara al-Assada spowodowało konflikt zbrojny. Po rebelianci przejęli kontrolę kilku dużych miastach, siły ISIS przeniósł się i przejęła kontrolę nad wieloma regionami północnej Syrii. Rząd Asada odpowiedział przeprowadzając naloty powstałe w ponad 70.000 zgonów cywilnych. Francja była krytyczna odpowiedzi Assada do wojny, w 2016 roku zaproponował rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kary dla Syrię do użycia broni chemicznej.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną?

Po atakach terrorystycznych w 2015 i 2016 wielu analityków obronnych zaproponowała utworzenie wspólnej agencji wywiadowczych, które mogłyby służyć całej Europie. Zwolennicy twierdzą, że to usprawni inteligencji wśród państw członkowskich i zapobiec przyszłym atakom terrorystycznym. Przeciwnicy, w tym Wielkiej Brytanii, twierdzą, że to szkodzi wolności obywatelskich, ponieważ byłoby zmusić kraje do dzielenia materiału wywiadowcze z wszystkich 28 członków UE.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości?

W maju 2017 r. Debata prezydencka Marine Le Pen oskarżała Emmanuela Marcon o propagowanie nienawiści, powołując się na kolonizację "Algierii" w Algierii w celu zwalczania ludzkości. Marcon przekazał komentarz do gazety podczas wizyty w Algieru w lutym 2017 r. W ostatnich latach Francja Podjęła kroki w kierunku złagodzenia stosunków z Algierią. 1,5 miliona ludzi zostało zabitych podczas wojny algierskiej o niepodległość, która zakończyła się w 1962 roku. Francuscy urzędnicy uznają słabe traktowanie Algierczyków w czasie wojny przez Francję, ale nie przestali przepraszać.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich?

Jednolity rynek UE usuwa wszystkie przepisy i barier handlowych wśród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem jednolitego rynku jest stymulowanie konkurencji i handlu, poprawy efektywności, podniesienie jakości produktów i obniżenia cen. Po Wielkiej Brytanii przegłosował opuścić UE w 2016 roku została podniesiona kwestia tego, jak firmy w Wielkiej Brytanii wezmą udział w rynku. Kilka państw członkowskich proponowane ładowania Wielkiej Brytanii opłaty uczestnictwa. Norwegia obecnie uiszcza opłatę do udziału i analitycy szacują, że ładowanie Wielkiej Brytanii podobny opłata wyniesie 4 $ - $ 5 miliardów lat.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją?

W styczniu 2017 roku prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent Francji Hollande miał telefon, gdzie omawiane wysiłków pokojowych na Ukrainie iw Syrii. Połączenie nastąpiło po Rosji i Turcji ogłosił zawieszenie broni pod koniec 2016 roku stosunki między Francją a Rosją był wrogo ponad Francji niezadowolenie z zaangażowania Rosji w Syrii i na Ukrainie.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Powinny Francja zwiększenia lub zmniejszenia wydatków wojskowych?

W 2015 roku Prezydent Hollande zapowiedział, że zwiększy budżet obronny Francji od € 4 mld do roku 2020. Wśród większych gospodarek europejskich, Francja i Wielka Brytania są jedynymi liczącymi wydających na obronę. Oba kraje stanowią 40% wydatków obronnych UE. Każdy z nich wydać więcej niż 2 procent PKB, podczas gdy w większości innych krajów UE spędzają mniej niż 1,5 procent PKB. Zwolennicy większych wydatków uwierzyć, że wzrost jest konieczne do zwalczania zagrożeń ekstremistycznych po atakach dżihadystów paryskich. Przeciwnicy twierdzą, że fundusze powinny być stosowane w odniesieniu do programów krajowych lub obniżki podatków zamiast.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne?

Zagraniczne interwencje wyborcze to próby rządów, potajemnie lub jawnie, mające wpływ na wybory w innym kraju. W badaniu przeprowadzonym przez Dov H. Levina w 2016 r. Stwierdzono, że interweniowaniem w większości zagranicznych wyborów były Stany Zjednoczone, które przeprowadziły 81 interwencji, a następnie Rosję (w tym byłego Związku Radzieckiego) z 36 interwencjami w latach 1946-2000. W lipcu 2018 r. Przedstawiciel USA Ro Khanna wprowadziła poprawkę, która uniemożliwiłaby amerykańskim agencjom wywiadowczym otrzymywanie środków finansowych, które mogłyby zostać wykorzystane do ingerowania w wybory zagranicznych rządów. Poprawka zakazuje agencjom amerykańskim "hakowania zagranicznych partii politycznych; angażowanie się w hakowanie lub manipulowanie zagranicznymi systemami wyborczymi; lub sponsorowanie lub promowanie mediów poza Stanami Zjednoczonymi, które faworyzują jednego kandydata lub partię nad innym. "Zwolennicy interwencji wyborczej pomagają utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy. Przeciwnicy twierdzą, że poprawka wysłałaby wiadomość do innych krajów, że USA nie ingerują w wybory i ustanawiają globalny złoty standard przeciwdziałający wyborom. Przeciwnicy twierdzą, że interwencja wyborcza pomaga utrzymać wrogich przywódców i partie polityczne z dala od władzy.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

Komisja Europejska jest instytucją Komisji Europejskiej, która wymusza zasady regulujące, proponuje nowe ustawy i zarządza codziennych działań UE. Komisja składa się z 28 członków, reprezentujących każdy z krajów członkowskich UE.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Francja powinna wycofać się z Unii Europejskiej?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy popierasz karę śmierci?

Kara śmierci czy kara śmierci jest procesem prawnym, zgodnie z którą osoba jest skazany na śmierć jako karę za przestępstwo. Francja zniosła karę śmierci w 1981 roku.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich?

We wrześniu 2014 roku najwyższy sąd apelacyjny orzekł, że francuskie pary lesbijek we Francji mogą adoptować dzieci urodzonych przez wspomaganego rozrodu (ART). Orzeczenie pozwoliło par homoseksualnych we Francji do przyjęcia, ale przedawnieniu ich do korzystania z zapłodnienia in vitro.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych?

W 2016 r. Międzynarodowy Komitet Olimpijski orzekł, że sportowcy transseksualiści mogą brać udział w Igrzyskach Olimpijskich bez przeprowadzania operacji zmiany płci. W 2018 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkiej Atletyki, ciało zarządzające torami, orzekło, że kobiety, które mają więcej niż 5 nano-moli na litr testosteronu we krwiopodobnej sprinteru południowoafrykańskiego i złotego medalisty olimpijskiego Caster Semenya, muszą albo konkurować z mężczyznami, albo brać leki, aby zmniejszyć ich naturalny poziom testosteronu. IAAF stwierdził, że kobiety z kategorii "pięć plus" mają "różnicę w rozwoju seksualnym". Orzeczenie cytowało badanie przeprowadzone przez francuskich naukowców w 2017 r. Jako dowód, że zawodniczki z testosteronem bliżej mężczyzn lepiej radzą sobie w określonych zawodach: 400 metrów, 800 metrów 1500 metrów i mila. "Nasze dane i dowody pokazują, że testosteron, naturalnie wytwarzany lub sztucznie wprowadzany do organizmu, zapewnia znaczną poprawę wydajności kobiet-sportowców", powiedział prezes IAAF Sebastian Coe w oświadczeniu.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne?

W 2010 roku Senat Francji przyjął ustawę, która zabronione "ukrywania twarzy w przestrzeni publicznej." Ustawa była odpowiedzią na imigrantów muzułmańskich kobiet noszących nikab lub burki w miejscach publicznych. Zwolennicy twierdzą, że zakaz narusza praw osób indywidualnych i zapobiega od wyrażania swoich przekonań religijnych. Przeciwnicy twierdzą, że twarzą wykładziny zapobiec jednoznaczną identyfikację osoby, która jest jednocześnie zagrożenie dla bezpieczeństwa, a przeszkodą społecznej w społeczeństwie, które opiera się na rozpoznawaniu twarzy i ekspresji w komunikacji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne?

Adopcja przez osoby LGBT to przybranie dziecka przez lesbijki, gejów, osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT). Może to być wspólna adopcja przez pary tej samej płci, adopcja przez osobę w związku jednopłciowym biologicznego dziecka swojego partnera (adopcja przybranego dziecka) oraz adopcja przez jedną osobę LGBT. Wspólne adopcje przez pary homoseksualne są legalne w 25 krajach. Przeciwnicy adopcji LGBT kwestionują, czy pary jednopłciowe są w stanie być odpowiednimi rodzicami, podczas gdy inni przeciwnicy uważają, że dzieci poddawane adopcji mają naturalne prawo być wychowywane przez rodziców heteroseksualnych. Ponieważ konstytucje i przepisy zazwyczaj nie odnoszą się do kwestii prawa do adopcji przez osoby LGBT, decyzja, czy mogą być rodzicami indywidualnie lub jako pary, jest zwykle podejmowana przez sąd.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

W 2011 roku parlament Francji uchwalił ustawę zmuszając dużych firm zarezerwować co najmniej 40 procent swoich pozycjach sali konferencyjnej dla kobiet w ciągu sześciu lat. Ustawa wprowadza Francję do zgodności z Norwegii, gdzie kwoty zapewnienie minimalnego poziomu reprezentacji kobiet w zarządach wprowadzono w 2003 i Hiszpanii, gdzie podobny środek został przekazany w roku 2007. W Norwegii 35,5% płyt zawierają kobiet reżyserów, który jest najwyższy odsetek na świecie.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy mowa nienawiści powinna być chroniona przepisami dotyczącymi wolności słowa?

Mowa nienawiści jest definiowana jako mowa publiczna, która wyraża nienawiść lub zachęca do przemocy wobec osoby lub grupy na podstawie takich kwestii, jak rasa, religia, płeć lub orientacja seksualna.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki?

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza?

Eutanazja, praktyka kończąc życie przedwcześnie w celu zakończenia bólu i cierpienia, jest obecnie uważane za przestępstwo. Wspomagane samobójstwo jest obecnie nielegalne we Francji. W 2013 roku prezydent François Hollande zaproponował ustawę legalizacji wspomaganego samobójstwa, ale został pokonany przez oficjalnego Komitetu Doradczego Etyki Francji.

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji?

Aborcja jest procedurą medyczną w wyniku zakończenia ludzkiej ciąży i śmierci płodu. W 2014 roku francuski rząd przyjął ustawę, która pozwalała kobietom na aborcję w ciągu pierwszych 12 tygodni ciąży bez podania przyczyny do ich służby zdrowia. Zmieniony w 1975 roku ustawę, która pozwalała kobiet do aborcji, jeśli okazało się, że były w sytuacji "przymusem".

Dowiedz się więcej Statystyki Dyskutować