Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 1 godzinę temu

Wyniki ankiety na temat Limit przyjęć imigrantów w UE

Tak

10,063 głosy

51%

Nie

9,575 głosy

49%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez francuskich wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Migrant kwot w UE

We wrześniu 2015 roku Angela Merkel i Komisja Europejska ogłosiła plan przydziału gdzie 120,000 migranci będą dystrybuowane wśród członków UE. Państwa, którzy nie chcą uczestniczyć może napotkać kar finansowych. Zwolennicy twierdzą, że UE, o populacji 508 milionów ludzi, powinna być w stanie przyjąć 4000 uchodźców dziennie, jeśli wszystkie kraje uczestniczyły. W lutym 2016 roku Węgry odrzucili propozycję udziału w programie. Węgry musiałby zaakceptować 1200 wyborców w ramach europejskiego planu prowizji.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Limit przyjęć imigrantów w UE

Omów tą sprawę...

Français Polski