Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 3 dni temu

Wyniki ankiety na temat Artykuł 49.3

Tak

3,817 głosy

51%

Nie

3,638 głosy

49%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez francuskich wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o art 49.3

Artykuł 49 konstytucji francuskiej szczegóły relacji władzy między premiera i parlamentu. § 3 tego artykułu (49,3) daje rządowi uprawnienia do podejmowania działań bez głosowania Parlamentu. Artykuł ten upoważnia rząd zmusić większość, jeśli niechętnie przyjąć tekst, a także w celu przyspieszenia procesu legislacyjnego, aw szczególności, aby zakończyć wszelkie przeszkody z opozycji. W artykule zostały wykorzystane mniej niż 90 razy od czasu jego powstania w 1958 roku W 2016 roku rząd używanego artykuł zdać rachunek reformy pracy, która ułatwiła pracodawcy przedłużyć 35-godzinny tydzień pracy, tańsze zwalniać pracowników, a łatwiej pokonują związków.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Artykuł 49.3

Omów tą sprawę...

Français Polski