Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 17 godzin temu

Wyniki ankiety na temat Transatlantic Trade i Partnerstwa Inwestycyjnego

Tak

3,837 głosy

27%

Nie

10,222 głosy

73%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez francuskich wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
6 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od May 11, 2016 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o transatlantyckim handlu i Partnerstwa Inwestycyjnego

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest proponowana umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, w celu wspierania handlu i wielostronnego rozwoju gospodarczego. Umowa jest przeciwna przez związki, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i ekologów w Europie, którzy krytykują umowę na redukcję przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Transatlantic Trade i Partnerstwa Inwestycyjnego

Omów tą sprawę...

Français Polski