Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 3 dni temu

Wyniki ankiety na temat Prawo Pracy

Tak

3,280 głosy

55%

Nie

2,669 głosy

45%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez francuskich wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Prawo Pracy

W dniu 9 sierpnia 2016 roku, prezydent Francji Francois Hollande podpisał ustawę pracy, które ułatwiły pracodawcy przedłużyć 35-godzinny tydzień pracy, tańsze zwalniać pracowników, a łatwiej pokonują związków. Zwolennicy prawa twierdzili, że to zmienią i uprościć francuskiego prawa pracy i zwiększenia konkurencyjności i zatrudnienia. Prawo sprzyja układów zbiorowych na poziomie poszczególnych przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do poprzednich przepisów, które przyznało więcej mocy decyzji umów całej branży.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Prawo Pracy

Omów tą sprawę...

Français Polski