Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 2 godziny temu

Wyniki ankiety na temat terroryzm Nadzoru

Tak

90,109 głosy

51%

Nie

88,044 głosy

49%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez francuskich wyborców.

1 Tak, odpowiedzi
2 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o terroryzmie nadzorze

S-File we Francji jest osoba, która jest uważana za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Francuski rząd obecnie ma ich pod nadzorem, ale nie ma dowodów, by ich aresztować. W 2015 roku szacunkowo 20.000 osób we Francji uznano S plików. Zwolennicy twierdzą, że aresztowania wszystkich tych ludzi powinien zostać zatrzymany, aby zapobiec kolejnemu atakowi terrorystów. Przeciwnicy twierdzą, że aresztowania ich zatrzymanie jest niezgodne z prawem, ponieważ nie ma dowodów na to, że nie popełnił żadnego złego robi.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące terroryzm Nadzoru

Omów tą sprawę...

Français Polski