Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Powinna istnieć długoterminowe limity dla członków parlamentu?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 18 godzin temu

Wyniki ankiety na temat Limity czasowe

Tak

16,522 głosy

89%

Nie

2,083 głosy

11%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez francuskich wyborców.

3 Tak, odpowiedzi
3 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Oct 15, 2013 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Limits terminowe

Limit termin jest prawo, które ogranicza czas, dana osoba może służyć w wybranym biurze. W 2008 roku francuski rząd uchwalił reformę konstytucji, która ogranicza się do urzędu premiera o dwa kolejne pięcioletnie kadencje. Członkowie Zgromadzenia Narodowego musi być ponownie wybierany co pięć lat.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące limit kadencji

Omów tą sprawę...

Français Polski