Prova den politiska frågesport

Ensemble’s politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Om Frankrike höja eller sänka skattesatsen för företag?

E>E  Partiets supportbasSänk

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

E>E  Partiets supportbasFler, men öka förmånerna för äldre och handikappade


Hur liknar din politiska tro på Ensemble’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör franska medborgare tillåts att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

E>E  Partiets supportbasHjälp

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

E>E  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

E>E  Partiets supportbasJa

Français Svenska