Prova den politiska frågesport

Ensemble plattform och policy

Kandidater

ämnen

Social  ›  Abort

Vilken är din inställning i abortfrågan?

E>E  Partiets supportbasFör fri abort, jag håller inte med, men regeringen har ingen rätt att förbjuda det

Utrikespolitik  ›  Europeiska Unionen

Ska Frankrike utträda ur EU?

E>E  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Miljölagstiftning

Borde regeringen öka miljölagstiftningen för företag för att minska deras koldioxidutsläpp?

E>E  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kriminella politiker

Borde en politiker, som tidigare har blivit dömd för ett brott, vara tillåten att kandidera i val?

E>E  Partiets supportbasNej

Social  ›  Niqab

Borde det vara tillåtet för kvinnor att bära en Niqāb, eller ansiktsslöja, vid kommunala ceremonier?

E>E  Partiets supportbasNej


Hur liknar din politiska tro på Ensemble’s politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Social  ›  Dödsstraff

Stödjer du dödsstraffet?

E>E  Partiets supportbasJa

Social  ›  Dödshjälp

Bör obotligt sjuka patienter tillåtas avsluta sina liv med dödshjälp?

E>E  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Medborgarskapstest

Bör immigranter erfordras att klara ett medborgarskapstest för att visa att de har en grundläggande förståelse för vårt lands språk, historia och styre?

E>E  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Utvisa kriminella invandrare

Ska invandrare utvisas om de begår ett allvarligt brott?

E>E  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  Assimilering av invandrare

Ska invandrare krävas för att lära sig det franska språket?

E>E  Partiets supportbasJa, men staten ska tillhandahålla gratis språkkurser

Social  ›  HBTQ Adoptionsrättigheter

Bör homosexuella par ha samma rättigheter till adoption som "vanliga" par?

E>E  Partiets supportbasJa

Miljön  ›  Genmodifierad mat

Stödjer du användandet av genmodifierade grödor och mat?

E>E  Partiets supportbasNej

Social  ›  Samkönat äktenskap

Stödjer du legalisering av samkönade äktenskap?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

E>E  Partiets supportbasJa

Nationell säkerhet  ›  terrorism Surveillance

Om regeringen gripa alla personer som är under bevakning för misstänkt terrorism (S-filer)?

E>E  Partiets supportbasNej

Invandring  ›  Muslimska Immigranter

Ska muslimska invandrare förbjudas att komma in i landet fram till dess att staten har förbättrat sin förmåga att urskilja potentiella terrorister?

E>E  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Flaggbränning

Ska det vara olagligt att bränna fransk flagg?

E>E  Partiets supportbasJa

Sjukvård  ›  Privatisering av sjukvård

Borde det ske mer privatisering av sjukhus och sjukvård?

E>E  Partiets supportbasMindre

Vetenskap  ›  Kärnkraft

Stödjer du användandet av kärnkraft?

E>E  Partiets supportbasNej

Val  ›  Utlänningars rösträtt

Bör utlänningar, som för närvarande är bosatta i Frankrike, har rätt att rösta?

E>E  Partiets supportbasNej

Vetenskap  ›  Obligatoriska vaccinationer

Ska regeringen göra det obligatoriskt för barn att vaccineras mot sjukdomar som kan förebyggas?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

E>E  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Europas förenta stater

Borde EU utvecklas till Europas förenta stater?

E>E  Partiets supportbasNej

Miljön  ›  Spräckning

Har du stödja användningen av hydraulisk fracking att utvinna olje- och naturgasresurser?

E>E  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Avrättning i främmande länder

Ska Frankrike mörda misstänkta terrorister i utlandet?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Om Frankrike höja eller sänka skattesatsen för företag?

E>E  Partiets supportbasSänk

Utrikespolitik  ›  Obligatorisk militärtjänst

Ska varje medborgare som är 18 år vara tvungen att genomföra minst ett års militärtjänst?

E>E  Partiets supportbasJa, men bara för dem som har påbörjat en kriminell bana

Val  ›  förtroendevalda

Om antalet förtroendevalda minskas?

E>E  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Myndighetsövervakning

Ska regeringen kunna övervaka telefonsamtal och e-post?

E>E  Partiets supportbasNej

Utrikespolitik  ›  Jemen

Bör Frankrike ge militärt stöd till Saudiarabien under sin konflikt med Jemen?

E>E  Partiets supportbasNej, vi bör hålla oss utanför konflikter som inte är ett direkt hot mot vår säkerhet

Inrikespolitiska  ›  Statsförvaltningen

Skulle det nuvarande antalet tjänstemän ökas eller minskas?

E>E  Partiets supportbasökade

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

E>E  Partiets supportbasFler, men öka förmånerna för äldre och handikappade

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

E>E  Partiets supportbasJa

Brottslighet  ›  Rösträtt för brottslingar

Ska dömda brottslingar ha rösträtt?

E>E  Partiets supportbasNej

Inrikespolitiska  ›  Drogpolicy

Är du för att avkriminalisera drogbruk?

E>E  Partiets supportbasJa

Utrikespolitik  ›  Militära utgifter

Om Frankrike öka eller minska militärutgifterna?

E>E  Partiets supportbasMinska

Utrikespolitik  ›  Syriska flyktingar

Om Frankrike emot flyktingar från Syrien?

E>E  Partiets supportbasNej

Sjukvård  ›  Marijuana

Är du för legalisering av marijuana?

E>E  Partiets supportbasJa

Invandring  ›  kvalificerade immigranter

Om Frankrike öka eller minska mängden av tillfälliga arbets visum ges till högt kvalificerade invandrade arbetstagare?

E>E  Partiets supportbasSänka, företag utnyttjar just nu programmet för att sänka länerna

Nationell säkerhet  ›  Syrien reseförbud

Skulle franska medborgare som har rest till Syrien sättas i fängelse?

E>E  Partiets supportbasNej, men de bör avfrågas och noga övervakas

Utrikespolitik  ›  Bistånd

Om regeringen öka eller minska utgifterna utländskt bistånd?

E>E  Partiets supportbasÖka

Utrikespolitik  ›  Nordkoreas militära attacker

Om Frankrike genomföra militära angrepp mot Nordkorea för att förstöra sina långdistansmissiler och kärnvapenkapacitet?

E>E  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

E>E  Partiets supportbasHjälp

Val  ›  Kandidattransparens

Bör man kräva att politiska kandidater gör sina senaste skattedeklarationer tillgängliga för allmänheten?

E>E  Partiets supportbasJa

Val  ›  Kampanjfinans

Ska företag, fackförbund och ideella organisationer tillåtas att ge donationer till politiska partier?

E>E  Partiets supportbasNej

Brottslighet  ›  Överbeläggning i fängelser

Borde fångar som inte är våldsamma släppas ut ur fängelse för att reducera överbeläggning?

E>E  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör franska medborgare tillåts att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

E>E  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

E>E  Partiets supportbasJa

Transporter  ›  Notre-Dame-des-Landes Airport

Skulle regeringen stoppa byggandet på Notre-Dame-des-Landes flygplats?

E>E  Partiets supportbasNej

Nationell säkerhet  ›  Emergency State

Skulle Emergency statliga åtgärder ingå i den franska konstitutionen?

E>E  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

E>E  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

E>E  Partiets supportbasJa

Inrikespolitiska  ›  Nätneutralitet

Bör internetleverantörer tillåtas att höja tillgångshastigheten till populära webbplatser (som betalar högre avgifter) på bekostnad av att sänka tillgångshastigheten till mindre populära webbplatser (som betalar lägre avgifter)?

E>E  Partiets supportbasNej

Français Svenska