Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku?

Wyniki

Ostatnio odpowiedział 3 godziny temu

Wyniki ankiety na temat Równa płaca

Tak

17,925 głosy

92%

Nie

1,653 głosy

8%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez francuskich wyborców.

2 Tak, odpowiedzi
4 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Jun 9, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o równej płacy

Francja zapisano zasadę równej płacy za równą pracę w Konstytucji i prawa pracy kodu. Pierwsze naruszenie wręczono w 2013 roku, kiedy rząd grzywną dwie firmy do płacenia swoich pracownic mniej niż mężczyźni pracowników. Grzywny mogą wynosić nawet jeden procent ich łącznych zarobków.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące wyrównane stawki

Omów tą sprawę...

Français Polski