Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Centrist Alliance’s về science vấn đề science

Ứng cử viên

Chủ đề

Khoa học  ›  Bắt buộc Tiêm chủng

Chính phủ có nên yêu cầu trẻ em được chủng ngừa cho các bệnh có thể phòng ngừa được không?

  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Khoa học  ›  Năng lượng hạt nhân

Bạn có ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân không?

  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngCó, tạm thời trong khi chúng tôi tăng cường đầu tư vào các lựa chọn thay thế sạch hơn


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Centrist Alliance’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Français Ngôn ngữ tiếng Việt]