Prova den politiska frågesport

The Republicans’ politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Lika lön

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Frankrike höja skatterna på de rika?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Om Frankrike höja eller sänka skattesatsen för företag?

  Partiets supportbasSänk


Hur liknar din politiska tro på The Republicans’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  solidaritet Tax

Skulle solidaritet skatt på förmögenhet avskaffas?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa, och drastiskt öka skatter och importtullar vid utlokalisering av företag

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFler

Ekonomin  ›  Jordbruksstöd

Bör EU subventionerar bönder?

  Partiets supportbasJa, men endast mindre lokala jordbrukare istället för stora företag

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör franska medborgare tillåts att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Partiets supportbasJa, så länge inkomst i utlandet rapporteras

Ekonomin  ›  arbete Law

Om Arbets lagen upphävs?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Universell basinkomst

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram?

  Partiets supportbasNej, det här kommer uppmuntra människor att inte arbeta och det kommer skada den ekonomiska tillväxten

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Partiets supportbasSkadar, jag stödjer några privata fackföreningar, men jag är starkt emot allmänna fackföreningar för arbetare

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej, inte förrän vi har minskat statsskulden

Ekonomin  ›  Tariffer

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet?

  Partiets supportbasJa, vårt land har förlorat på handelsuppgörelser allt för länge

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej, klassificera det som en råvara

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasJa, och omedelbart avbryta stödet till alla som testar positivt

Ekonomin  ›  Tech Monopol

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Statligt ägande

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur?

  Partiets supportbasNej, detta hindrar tekniska framsteg på grund av att konkurrensen är kvävd

Français Svenska