Prova den politiska frågesport
+

The Greens’ politik i economic frågor

Kandidater

ämnen

Ekonomin  ›  Lika lön

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor?

  Partiets supportbasJa, och företag ska tvingas att redovisa lönenivåer för varje befattning

Ekonomin  ›  Offentliga utgifter

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Skatter

Ska Frankrike höja skatterna på de rika?

  Partiets supportbasMinska inkomstskatten och ta bort alla kryphål i skattelagstiftningen för stora företag

Ekonomin  ›  Minimilön

Ska regeringen höja landets minimilön?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Inhemska jobb

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet?

  Partiets supportbasJa


Hur liknar din politiska tro på The Greens’ politik? Ta den politiska frågesporten för att ta reda på det.

Ekonomin  ›  bolagsskatt

Om Frankrike höja eller sänka skattesatsen för företag?

  Partiets supportbasTa bort skatter på bolag och beskatta aktieinnehavare istället

Ekonomin  ›  solidaritet Tax

Skulle solidaritet skatt på förmögenhet avskaffas?

  Partiets supportbasNej

Ekonomin  ›  Välfärd

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna?

  Partiets supportbasFärre

Ekonomin  ›  Bankverksamhet utomlands

Bör franska medborgare tillåts att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton?

  Partiets supportbasNej, och det borde inte heller bolag och affärsorganisationer.

Ekonomin  ›  Ekonomisk stimulans

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

  Partiets supportbasJa, men i form av ökade anslag till infrastruktur

Ekonomin  ›  Jordbruksstöd

Bör EU subventionerar bönder?

  Partiets supportbasJa, men bara för ekologiska gårdar

Ekonomin  ›  universell Wage

Ska Frankrike genomföra en universell lön?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bonusbegränsning

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön?

  Partiets supportbasJa, och sänk begränsningen till 20 %

Ekonomin  ›  Statliga pensioner

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda?

  Partiets supportbasNej, de bör minskas

Ekonomin  ›  Fackföreningar

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin?

  Partiets supportbasHjälp

Ekonomin  ›  arbete Law

Om Arbets lagen upphävs?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)?

  Partiets supportbasJa

Ekonomin  ›  Bitcoin

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta?

  Partiets supportbasNej, risken för kriminell aktivitet är för stor

Ekonomin  ›  Drogtester för förmånstagare

Ska förmånstagare genomgå drogtester?

  Partiets supportbasNej

Français Svenska