Prøv den politiske quiz
+

Diverse Høyre plattformen og politikk

Kandidater

emner

økonomien  ›  Likelønn

Skulle arbeidsgivere bli pålagt å betale menn og kvinner lik lønn for samme jobb?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Abort

Hva mener du om abort?

  Partiets støttebaseFor valg

Utenrikspolitikk  ›  Europaunionen

Skulle Frankrike trekke seg fra EU?

  Partiets støttebaseNei, men forhandle på nytt om strenge begrensninger på immigrasjon og vilkårene for våre pengebidrag.

miljøet  ›  Miljølovgivning

Bør regjeringen ha strengere miljøforskrifter for bedrifter for å redusere karbonutslipp?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Kriminelle politikere

Skal en politiker, som tidligere er straffedømt, ha lov til å stille til valg?

  Partiets støttebaseNei


Hvor lik er din politiske tro på Miscellaneous Right’s politikk? Ta den politiske quizen for å finne ut av det.

økonomien  ›  Offentlige utgifter

Bør regjeringen kutte i offentlig forbruk for å redusere den nasjonale gjelden?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Plastproduktforbud

Bør engangsprodukter (som plastkopper, -tallerkener og -bestikk) som inneholder mindre enn 50% biologisk nedbrytbart materiale forbys?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Niqāb

Bør kvinner ha lov til å bruke niqāb, eller ansiktsslør, under borgerlige seremonier?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dødshjelp

Bør dødssyke pasienter få lov til å avslutte livene sine via assistert selvmord?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Skatter

Skulle Frankrike øke skattene på de rike?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Statsborgerskapsprøve

Bør innvandrere være nødt til å bestå en statsborgerskapsprøve for å demonstrere en grunnleggende forståelse for språket, historien og regjeringen i landet vårt?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Dødsstraff

Støtter du dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Flaggbrenning

Bør det være ulovlig å brenne det franske flagget?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Immigrantassimilering

Bør innvandrere bli pålagt å lære det franske språket?

  Partiets støttebaseJa

Nasjonal sikkerhet  ›  terrorisme Surveillance

Skulle regjeringen arrestere alle personer som er under overvåkning for mistanke om terrorisme (S-filer)?

  Partiets støttebaseNei, bare hvis det er unektelig bevis de planlegger et angrep

miljøet  ›  Genmanipulerte matvarer

Støtter du bruken av genmanipulerte avlinger og matvarer?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  LGBT adopsjonsrettigheter

Bør homofile par ha de samme adopsjonsrettighetene som heterofile par?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Homofilt ekteskap

Støtter du loven om ekteskap mellom to av samme kjønn?

  Partiets støttebaseJa

Helsevesen  ›  Privatisering av helsetjeneste

Bør det være mer eller mindre privatisering av sykehus og helsetjenester?

  Partiets støttebaseMindre

økonomien  ›  Minstelønn

Bør saten øke den nasjonale minstelønnen?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Utvisning av kriminelle innvandrere

Bør innvandrere utvises dersom de begår en alvorlig forbrytelse?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  Stemmerett for utlendinger

Bør utlendinger, for tiden bosatt i Frankrike, har rett til å stemme?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Muslimske immigranter

Bør muslimske immigranter forbys å komme inn i landet til staten blir bedre til å sortere ut mulige terrorister?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  EU Migrant Kvote

Skulle EU innføre en kvote på innvandrere per land?

  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Obligatoriske vaksinasjoner

Bør staten kreve at barn blir vaksinert mot sykdommer som kan forhindres?

  Partiets støttebaseJa

Vitenskap  ›  Kjernekraft

Støtter du bruken av kjernekraft?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Europas forente stater

Skulle EU utvikle seg til United States of Europe?

  Partiets støttebaseJa

Valg  ›  tillitsvalgte

Dersom antall folkevalgte reduseres?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Jobber innenlands

Bør regjeringen tilby skatteinsentiver til private selskaper for å beholde jobber innenfor landets grenser?

  Partiets støttebaseJa

Nasjonal sikkerhet  ›  Attentater i utlandet

Skulle Frankrike drepe mistenkte terrorister i utlandet?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Fracking

Du støtter bruk av hydraulisk fracking å hente ut olje og gassressurser på?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Bedriftsbeskatning

Skulle Frankrike heve eller senke skattesatsen for bedrifter?

  Partiets støttebaseSenke

Utenrikspolitikk  ›  EU-hæren

Støtter du opprettelsen av en europeisk hær?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Kjønnsmangfold på arbeidsplassen

Bør det kreves at bedrifter har kvinner i styret?

  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Kollektiv transport

Bør myndighetene bruke mer penger på kollektiv transport?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Assistert befruktning

Skulle assistert befruktning få lov for lesbiske par?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Foreigner moskeen Funding

Bør utlendinger bli utestengt fra finansiering moskeer i Frankrike?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  solidaritet Skatte

Skulle solidaritet skatt på formue avskaffes?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Alternativ Circulation

Bør regjeringen gjennomføre alternative sirkulasjon under en kraftig forurensning økning?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Av partistøtte

Skulle politiske partier mottar penger fra regjeringen?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Narkotikapolitikk

Er du for å avkriminalisere narkotikabruk?

  Partiets støttebaseNei

Kriminalitet  ›  Straffer for narkotikahandel

Bør narkotikahandlere få dødsstraff?

  Partiets støttebaseNei

Sosialt  ›  Dyrerettigheter

Skulle regjeringen forby kulturelle seremonier som involverer avliving av dyr for underholdning?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Innsyn i kandidater

Bør politiske kandidater måtte offentliggjøre sine nylige selvangivelser?

  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Stemmerett for kriminelle

Bør dømte kriminelle ha stemmerett?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Russland

Skulle Frankrike opprettholde diplomatiske forbindelser med Russland?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Statlig overvåkning

Bør staten være i stand til å overvåke telefonsamtaler og e-poster?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Kurd

Skulle Frankrike støtter kurderne i å etablere sitt eget territorium?

  Partiets støttebaseJa

Innenrikspolitikk  ›  Periodegrenser

Skulle det være langsiktige grenser for medlemmer av parlamentet?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  NATO

Skulle Frankrike forbli i NATO?

  Partiets støttebaseJa

Nasjonal sikkerhet  ›  De-radikalisering Senter

Bør folk under overvåkning (S-Files) sendes til de-radikalisering sentre?

  Partiets støttebaseJa

Innvandring  ›  Dyktige Immigranter

Skulle Frankrike øke eller redusere mengden av midlertidige arbeidsvisum gis til høyt kvalifiserte arbeidsinnvandrere?

  Partiets støttebaseRedusere

Kriminalitet  ›  Private fengsler

Skal regjeringen ansette private selskaper å drive fengsler?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Jemen

Bør France gi militær hjelp til Saudi-Arabia i løpet av sin konflikt med Jemen?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Sivil tjeneste

Skulle det nåværende antall tjenestemenn økes eller reduseres?

  Partiets støttebaseredusert

Utenrikspolitikk  ›  Obligatorisk militærtjeneste

Bør enhver 18 år gammel borger være pliktig til å gi minst ett år militærtjeneste?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Dyreforsøk

Bør forskere få lov til å bruke dyr i å teste sikkerheten til narkotika, vaksiner, medisinsk utstyr og kosmetikk?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Velferd

Bør det være færre eller flere begrensninger på dagens velferdsgoder?

  Partiets støttebaseMer

økonomien  ›  Økonomisk stimulering

Bør regjeringen bruke økonomisk stimulans for å hjelpe landet i resesjonsperioder?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Utenlands bankbruk

Bør franske borgere få lov til å spare eller investere pengene sine i offshore bankkontoer?

  Partiets støttebaseJa, så lenge inntekt fra utlandet blir oppgitt

Utenrikspolitikk  ›  EU-kommisjonen

Dersom EU-kommisjonen demonteres?

  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Syria Reise Ban

Skulle franske borgere som har reist til Syria bli satt i fengsel?

  Partiets støttebaseNei, men de bør være avhørt og overvåkes nøye

Helsevesen  ›  Marihuana

Støtter du legaliseringen av marijuana?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Landbrukssubdisier

Skulle EU subsidiere bønder?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Sentrale EU Agency

Bør etterretningsorganisasjoner slås sammen for å skape en sentral EU byrå?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Artikkel 49.3

Bør artikkel 49.3 fjernes fra Grunnloven?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  Innvandrerbarn

Bør barn av innvandrere som bor i franske territorier få lov til å gjenforenes med familiene sine?

  Partiets støttebaseNei

Nasjonal sikkerhet  ›  Stasjonære Sikkerhets Oppdrag

Bør stille sikkerhet oppdrag bli overvåket av private selskaper, slik politiet kan konsentrere seg om andre oppgaver?

  Partiets støttebaseJa

miljøet  ›  Bedriftsbidrag

Skal byene få lov til å tilby private selskaper økonomiske incitamenter til å flytte?

  Partiets støttebaseJa

Transport  ›  Notre-Dame-des-Landes Airport

Skulle regjeringen stanse byggingen på Notre-Dame-des-Landes "flyplassen?

  Partiets støttebaseNei

Valg  ›  Kampanjemidler

Bør selskaper, fagforeninger og frivillige organisasjoner ha lov til å donere til politiske partier?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Universal Lønns

Skulle Frankrike gjennomføre en universell lønn?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Varslerbeskyttelse

Bør regjeringen vedta lover som beskytter varslere?

  Partiets støttebaseJa

Kriminalitet  ›  Overbefolkning av fengsler

Bør ikke-voldelige innsatte bli løslatt fra fengsel for å redusere overbefolkning?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Post Brexit UK

Skulle Storbritannia få lov til å få tilgang til europeiske markeder når de forlater EU?

  Partiets støttebaseNei

Innvandring  ›  solidaritet Angrep

Skulle solidaritet lovbruddet bli avkriminalisert?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Nord-Korea militære angrep

Skulle Frankrike gjennomføre militære angrep mot Nord-Korea for å ødelegge deres langtrekkende missiler og atomvåpen evner?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Syriske flyktninger

Skulle Frankrike godta flyktninger fra Syria?

  Partiets støttebaseNei

Utenrikspolitikk  ›  Utenlandsk bistand

Bør regjeringen øke eller redusere utenlandsk hjelp utgifter?

  Partiets støttebaseRedusere

Sosialt  ›  Kvinner i strid

Bør militæret la kvinner tjene i fronten?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Militærforbruk

Skulle Frankrike øke eller redusere militærutgiftene?

  Partiets støttebaseØk, men kun etter at underskuddet vårt er kraftig redusert

økonomien  ›  Bonusbegrensning

Bør bankmenn ha en bonusbegrensning på 100% av lønnen sin?

  Partiets støttebaseJa

Nasjonal sikkerhet  ›  Le Touquet Accord

Skulle regjeringen reforhandle Le Touquet accord?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU-land

Dersom antall land i EU reduseres til 15?

  Partiets støttebaseJa

Nasjonal sikkerhet  ›  Emergency State

Skulle Emergency statlige tiltak tas med i den franske grunnloven?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Statlige pensjoner

Bør pensjonsutbetalingene økes for pensjonerte statsansatte?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Fagforeninger

Tror du fagforeninger hjelper eller skader økonomien?

  Partiets støttebaseSkader

økonomien  ›  arbeid Law

Dersom Arbeids loven oppheves?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Transatlantic Trade and Investment Partnership

Støtter du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  Syriske Support Against ISIS

Skulle Frankrike støtter syriske myndigheter militær offensiv mot ISIS?

  Partiets støttebaseJa

økonomien  ›  Bitcoin

Bør staten klassifisere Bitcoin som en lovlig valuta?

  Partiets støttebaseNei

økonomien  ›  Narkotikatesting av velferdsmottakere

Bør velferdsmottakere testes for narkotika?

  Partiets støttebaseJa

Utenrikspolitikk  ›  EU Autoritære Sanksjoner

Skulle EU-sanksjoner medlemslandene med autoritære regimer?

  Partiets støttebaseJa

Sosialt  ›  Transgender-idrettsutøvere

Bør transgenderutøvere få lov til å konkurrere i atletiske hendelser?

  Partiets støttebaseNei

Innenrikspolitikk  ›  Nettnøytralitet

Bør internettleverandører få lov til å gjøre tilgang til populære nettsteder (som betaler mer) raskere mens tilgang til mindre populære nettsteder (som betaler mindre) blir sakket ned?

  Partiets støttebaseNei

Français Norsk