נסה את החידון הפוליטי
+

פלטפורמת המדיניות של הירוקים

מועמדים

נושאים

הכלכלה  ›  תשלום שווה

האם מעסיקים יידרשו לשלם גברים ואיש אותה המשכורת עבור אותה העבודה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, עסקים יידרשו לפרסם טווחי שכרם עבור כל עמדה

חברתיים  ›  הפלה

מהי עמדתך בנושא הפלות?

  בסיס התמיכה של המפלגהבעד בחירה

מדיניות חוץ  ›  האיחוד האירופאי

האם צרפת לסגת מן האיחוד האירופי?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הסביבה  ›  תקינה סביבתית

האם על הממשלה להגביר את הרגולציה הסביבתית על עסקים כדי להפחית את פליטת הפחמן?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

בחירות  ›  פוליטיקאים פושעים

האם יש לאפשר לפוליטיקאי שהורשע בעבר בביצוע פשע להתמודד לתפקיד?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא


עד כמה אמונותיך הפוליטיות דומות למדיניותו של The Greens’ ? קח את החידון הפוליטי כדי לגלות.

הכלכלה  ›  הוצאות הממשלה

האם על הממשלה לקצץ בהוצאות הציבוריות כדי לצמצם את החוב הלאומי?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

חברתיים  ›  ניקאב

האם יש להתיר לנשים ללבוש ניקאב, או כיסוי פנים, בטקסים אזרחיים?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הסביבה  ›  איסור על מוצרי פלסטיק

האם יש לאסור על ייצור מוצרים חד-פעמיים (כמו כוסות, צלחות וסכו"ם מפלסטיק) המכיל פחות מ-50% חומרים מתכלים?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

חברתיים  ›  המתת חסד

האם צריך לאפשר לחולים סופניים לסיים את חייהם בהמתת חסד?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  מסים

האם צרפת להעלות את המסים על העשירים?

  בסיס התמיכה של המפלגהלהפחית את שיעור מס ההכנסה ולאטום את כל פרצות המס המשמשות תאגידים גדולים

חברתיים  ›  עונש מוות

האם את/ה בעד עונש מוות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הגירה  ›  מבחן אזרחות

האם יש לחייב מהגרים לעבור מבחן אזרחות כדי להפגין הבנה בסיסית של השפה, ההיסטוריה והממשל של המדינה?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות פנים  ›  שריפת הדגל

האם הוא צריך להיות לא חוקי לשרוף את הדגל הצרפתי?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הגירה  ›  קליטת הגירה

צריך להידרש עולה ללמוד את השפה הצרפתית?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל על הממשלה לספק קורסים חינם ללימוד השפה

ביטחון לאומי  ›  מעקבי טרור

האם הממשלה צריכה לעצור כל האנשים שנמצאים תחת מעקב לטרור חשד (S-קבצים)?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הסביבה  ›  מוצרי מזון מהונדסים גנטית

האם את/ה בעד השימוש בגידולים ומוצרי מזון מהונדסים גנטית?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

חברתיים  ›  זכויות אימוץ ללהט"ב

האם יש לתת לזוגות חד-מיניים זכויות אימוץ שוות לאלה של זוגות סטרייטים?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

חברתיים  ›  נישואים חד-מיניים

האם את/ה בעד ליגליזציה של נישואים חד-מיניים?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

בריאותיים  ›  הפרטת שירותי הבריאות

האם יש להרחיב או לצמצם את ההפרטה של בתי חולים ושירותי בריאות?

  בסיס התמיכה של המפלגהפחות

הכלכלה  ›  שכר מינימום

האם הממשלה צריכה להעלות את השכר הלאומי הממוצע?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הגירה  ›  גירוש מהגרים פושעים

האם יש לגרש מהגרים במידה וביצעו פשע חמור?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, ובלבד שחזרתם לארצם לא תסכן את חייהם

הגירה  ›  מהגרים מוסלמים

האם יש לאסור את כניסתם של מהגרים מוסלמים למדינה עד שהמדינה תשפר את יכולה לזהות טרוריסטים פוטנציאליים?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

בחירות  ›  זכות בחירה לזרים

האם זרים, המתגוררים בצרפת, יש זכות הצבעה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הגירה  ›  מכסת זרים האיחוד האירופי

האם האיחוד האירופי להטיל מכסה של מהגרים לכל מדינה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדעיים  ›  חיסוני חובה

האם הממשלה צריכה לחייב חיסונם של ילדים כנגד מחלות הניתנות למניעה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל רק נגד מחלות ממאירות מדבקות

מדעיים  ›  אנרגיה גרעינית

האם את/ה תומך/ת בשימוש באנרגיה גרעינית?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות חוץ  ›  ארצות הברית של אירופה

האם האיחוד האירופי להתפתח בארצות הברית של אירופה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

בחירות  ›  הנבחרים

פחת מספר חברי נבחרים להצטמצם?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  תעסוקה בבית

האם על הממשלה להעניק הטבות מס לחברות פרטיות כדי להשאיר משרות בתחום המדינה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

ביטחון לאומי  ›  התנקשות חוץ

האם צרפת להתנקש חשודים בטרור במדינות זרות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הסביבה  ›  סדיקה

האם אתה תומך בשימוש בfracking ההידראולי כדי לחלץ משאבי נפט וגז טבעי?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  מס חברות

האם צרפת להגדיל או להקטין את שיעור המס לחברות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלבטל מסים לתאגידים ובמקומם למסות דיבידנדים של בעלי מניות

מדיניות חוץ  ›  צבא האיחוד האירופי

האם אתה תומך ביצירת צבא אירופי?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

תחבורה  ›  תחבורה ציבורית

האם הממשלה צריכה להגדיל את ההוצאה על תחבורה ציבורית?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

חברתיים  ›  גיוון מגדרי במקום העבודה

האם יש לחייב עסקים להעסיק נשים במועצת המנהלים שלהם?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

חברתיים  ›  טיפולי פוריות

האם טיפולי פוריות יורשו לזוגות לסבית?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

בחירות  ›  גיל ההצבעה המינימלי

האם יש להוריד את גיל ההצבעה המינימלי?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא, ויש לחייב את המצביעים לעבור מבחן בסיסי שיוכיח את הבנתם בפוליטיקה כדי להצביע

מדיניות פנים  ›  פורינר מסגד מימון

האם זרים יורחקו מן מימון מסגדים בצרפת?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  מס סולידריות

האם מס הסולידריות על עושר יבוטל?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

חברתיים  ›  זכויות בעלי חיים

האם הממשלה צריכה לאסור טקסים תרבותיים שכוללות הרג בעלי חיים עבור בידור?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הסביבה  ›  Circulation חלופית

האם הממשלה צריכה ליישם זרימת מוחלפים במהלך עליית זיהום חריפה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, וגם להגדיל מימון ממשלתי של תחבורה ציבורית, אנרגיה נקיה, ומכוניות נקיות

בחירות  ›  תמיכה כספית במפלגות

האם מפלגות פוליטיות צריכות לקבל כסף מהממשלה?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות פנים  ›  מדיניות בנושא הסמים

האם אתה בעד דה-קרימינליזציה של צריכת סמים?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

פשע  ›  ענישה על סחר בסמים

האם יש להטיל עונש מוות על סוחרי סמים?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות חוץ  ›  רוּסִיָה

האם צרפת לקיים יחסים דיפלומטיים עם רוסיה?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

בחירות  ›  שקיפות מועמדים

האם יש לחייב מועמדים פוליטיים לפרסם לציבור את דוח המס האחרון שלהם?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

פשע  ›  זכות הצבעה לעבריינים

האם לעבריינים מורשעים צריכה להיות זכות הצבעה?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות פנים  ›  מעקב ממשלתי

האם נכון להתיר לממשלה לפקח על שיחות טלפון ועל הודעות דואר אלקטרוני?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות חוץ  ›  נאט"ו

האם צרפת להישאר נאט"ו?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות חוץ  ›  כּוּרדִי

האם צרפת לתמוך הכורדים בהקמת טריטוריה משלהם?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות פנים  ›  הגבלת כהונה

האם צריך להיות מגבלות טווח לחברי הפרלמנט?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, הגבלת הכהונה תשפר את הביצועים ותמנע שחיתות

ביטחון לאומי  ›  דה-רדיקליזציה מרכז

צריך אנשים תחת מעקב (S-Files) להישלח דה-רדיקליזציה מרכזי?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות חוץ  ›  שירות צבאי חובה

האם יש לחייב כל אזרח בן 18 לשרת לפחות שנה אחת בצבא?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות פנים  ›  שירות אזרחי

האם המספר הנוכחי של עובדי המדינה להגדיל או להקטין?

  בסיס התמיכה של המפלגהירידה, אך עלייה עבור חינוך, בריאות, צדק, שירותי אבטחה

פשע  ›  כלא פרטי

האם הממשלה צריכה לשכור חברות פרטיות להפעלת בתי כלא?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הגירה  ›  מהגרים מיומנים

האם צרפת להגדיל או להקטין את כמות אשרות עבודה זמנית שניתנו מהגרים גבוהים מיומנים?

  בסיס התמיכה של המפלגהלהגדיל

מדיניות חוץ  ›  תֵימָן

האם צרפת לספק סיוע צבאי לסעודיה במהלך הסכסוך שלה עם תימן?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא, אנחנו צריכים להישאר מחוץ סכסוכים, אשר אינן מהוות איום מיידי על ביטחוננו

הסביבה  ›  ניסויים בבעלי חיים

האם מותר לחוקרים להשתמש בבעלי חיים בבדיקת בטיחותם של תרופות, חיסונים, מכשירים רפואיים וקוסמטיקה?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  רווחה

האם צריכות להיות יותר או פחות הגבלות על הטבות הרווחה הנוכחיות?

  בסיס התמיכה של המפלגהפחות

מדיניות חוץ  ›  נציבות אירופאית

צריכות לפרק הנציבות האירופיות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  בנקאות במדינות זרות

האם אזרח צרפת תורשה לשמור או להשקיע את כספם בחשבונות בנק זר?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא, וגם לא תאגידים וגופים עסקיים

הכלכלה  ›  תמריץ כלכלי

האם על הממשלה להשתמש בתמריצים כלכליים כדי לסייע למדינה בתקופות מיתון?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל בצורה של הגדלת ההשקעה בתשתית

בריאותיים  ›  מריחואנה

האם את/ה בעד ליגליזציה של מריחואנה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

ביטחון לאומי  ›  סוריה מסעות באן

האם אזרחים צרפתים בעלי נסע לסוריה לשים בכלא?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות פנים  ›  סעיף 49.3

האם המאמר 49.3 יוסר החוקה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  סובסידיות חקלאיות

האם האיחוד האירופי לסבסד חקלאים?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל רק עבור חוות אורגניות

מדיניות חוץ  ›  הסוכנות האיחוד האירופי המרכזי

האם סוכנויות מודיעין תמוזגנה ליצור סוכנות איחוד אירופאית מרכזית?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הגירה  ›  ילדים זרים

האם ילדי מהגרים המתגוררים בשטחים צרפתים יורשו להצטרף משפחותיהם?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

בריאותיים  ›  מקלט בטוח

האם ערים צריכות לפתוח "מקלטים בטוחים" בהם אנשים המכורים לסמים בלתי חוקיים יוכלו להשתמש בסמים תחת השגחה של אנשי מקצוע רפואיים?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

ביטחון לאומי  ›  משימות אבטחה נייחות

צריכות למשימות אבטחה נייחת להיות תחת פיקוח של חברות פרטיות כך משטרה יכולה להתרכז במשימות אחרות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

תחבורה  ›  Notre-Dame-des-Landes התעופה

האם הממשלה צריכה להפסיק את הבנייה על שדה התעופה "Notre-Dame-des-Landes?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הסביבה  ›  תמיכות חברות

האם יש לאפשר לערים להציע תמריצים כלכליים לחברות פרטיות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

בחירות  ›  מימון קמפיין

האם יש להתיר לתאגידים, איגודים ועמותות לתרום כספים למפלגות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא, תרומות מסוג זה פשוט נהפכות לשוחד

הכלכלה  ›  שכר יוניברסל

האם צרפת ליישם שכר אוניברסלי?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות פנים  ›  הגנה על חושפי שחיתות

האם הממשלה צריכה להעביר חוקים אשר מגנים על חושפי שחיתות?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, אבל רק אם המידע הושג בדרכים חוקיות

פשע  ›  צפיפות בתי כלא

האם צריך לשחרר אסירים לא-אלימים מהכלא על מנת להפחית צפיפות?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות חוץ  ›  הודעה Brexit בבריטניה

במידה תורשה בבריטניה לגשת שוקי אירופה כשייצאו האיחוד האירופי?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות חוץ  ›  מתקפה צבאית צפון קוריאה

האם צרפת לנהל מתקפה צבאית נגד צפון קוריאה על מנת להשמיד טילים ויכולות נשק גרעיני לטווח ארוך שלהם?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא, אנחנו חייבים להשתמש בכל אופציה מדינית ראשון

מדיניות חוץ  ›  פליטים סורים

האם צרפת לקלוט פליטים מסוריה?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הגירה  ›  התקפת סולידריות

האם העביר הסולידריות להיות מעמד חוקי?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

חברתיים  ›  נשים בשירות קרבי

האם על הצבא לאפשר לנשים לשרת בתפקידים קרביים?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות חוץ  ›  סיוע חוץ

האם הממשלה צריכה להגדיל או להקטין את הוצאות סיוע חוץ?

  בסיס התמיכה של המפלגהלהגדיל

מדיניות חוץ  ›  תקציב הביטחון

האם צרפת להגדיל או להקטין את הוצאות צבאיות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלצמצם

הכלכלה  ›  תקרת מענקים

האם יש להגביל את המענקים לבנקאים ל-100% משכרם?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן, ולהוריד את התקרה ל-20%

ביטחון לאומי  ›  לה טוקה אקורד

האם הממשלה צריכה לדון מחדש בהסכם טוקה Le?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות חוץ  ›  מדינות האיחוד האירופי

האם מספר המדינות באיחוד האירופי יופחת ל 15?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

ביטחון לאומי  ›  מדינת חירום

צריכים אמצעי מדינת החירום להיכלל בחוקה הצרפתית?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  פנסיות ממשלתיות

האם יש להגדיל את תשלומים הפנסיה לעובדי מדינה בגמלאות?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא, יש להקטין אותן

הכלכלה  ›  איגודי עובדים

האם לדעתך איגודי עובדים עוזרים או מזיקים לכלכלה?

  בסיס התמיכה של המפלגהעוזרים

הכלכלה  ›  חוק העבודה

האם חוק העבודה יבוטל?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  הסחר הטראנס ושותפות השקעות

האם אתה תומך שותפות סחר והשקעות הטראנס (TTIP)?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

הכלכלה  ›  ביטקוין

האם על הממשלה להגדיר את הביטקוין כמטבע חוקי?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא, הוא מהווה סכנה גדולה מדי לפעילות פלילית

מדיניות חוץ  ›  תמיכתה של סוריה נגד ISIS

האם צרפת לתמוך המתקפה הצבאית ממשלות סוריה נגד ISIS?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

הכלכלה  ›  בדיקת סמים לצורך קבלת שירותי רווחה

האם על מקבלי קצבאות רווחה לעבור בדיקת סמים?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

מדיניות חוץ  ›  סנקציות הסמכותני האיחוד האירופי

האם על המדינות החברות באיחוד האירופי סנקציה עם ממשלות סמכותי?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

חברתיים  ›  ספורטאים טרנסג’נדרים

האם לספורטאי טרנסג’נדרים מותר להתחרות באירועי ספורט?

  בסיס התמיכה של המפלגהכן

מדיניות פנים  ›  ניטרליות רשת

האם יש להתיר לספקיות אינטרנט להאיץ את הגישה לאתרים פופולריים (שמשלמים תעריפים גבוהים יותר) על חשבון האטת הגישה לאתרים פופולריים פחות (שמשלמים תעריפים נמוכים יותר)?

  בסיס התמיכה של המפלגהלא

Français עברית