Hãy thử bài kiểm tra chính trị

Làm bài kiểm tra chính trị để xem Tổng thống ứng cử viên phù hợp với niềm tin chính trị của bạn. Lấy bài kiểm tra

2017 thăm dò ý kiến Tổng thống mới nhất 2017

Biểu đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ lịch sử của các cử tri đã cam kết bỏ phiếu cho mỗi ứng cử viên trong Tổng thống Pháp 2017 cuộc bầu cử.

Tổng số phiếu bầu
election_national
Français Ngôn ngữ tiếng Việt]