ลองตอบคำถามทางการเมือง
+

นโยบายของ Union for a Popular Movement’s เกี่ยวกับปัญหา transportation

ผู้สมัคร

หัวข้อ

การขนส่ง  ›  Notre-Dame-des-Landes สนามบิน

รัฐบาลควรหยุดการก่อสร้างในสนามบิน Notre-Dame-des-Landes ’?

  ฐานสนับสนุนพรรคไม่มีเราต้องเคารพการลงประชามติที่มีอยู่ที่ได้รับการอนุมัติการก่อสร้าง


ความเชื่อทางการเมืองของคุณมีความคล้ายคลึงกับนโยบายของ Union for a Popular Movement’s อย่างไร ทำ แบบทดสอบทางการเมือง เพื่อหาคำตอบ

Français ภาษาไทย