Moet de overheid bezuinigen op de overheidsuitgaven om de nationale schuld te verminderen?

President François Holland onlangs een begroting 2016 die de overheidsuitgaven te snijden en introduceerde een driejarig programma te verlenen meer dan 40 in belastingvoordelen miljard € aan bedrijven voorgesteld. Critici beweren dat de doppen op de uitgaven wil het kwetsen van de economie en de president van Nederland voorgesteld belastingvoordelen worden onterecht scheef in de richting van bedrijven ten koste van de huishoudens. Voorstanders beweren dat de voorstellen van de Franse economie, die een werkloosheidspercentage van 10% en een groei van minder dan 1% heeft, zal stimuleren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid het nationale minimumsalaris moeten verhogen?

Het minimumloon in Frankrijk is € 9,61 per uur per uur voor werknemers die ouder zijn dan 18 jaar en ten minste 6 maanden van de opleiding. Frankrijk heeft de derde hoogste minimumloon in de EU achter het Verenigd Koninkrijk (€ 10,20) en Luxemburg (€ 11,10). Frankrijk was het eerste Europese land dat een minimumloon wet in 1950. passeren In 2013, president François Hollande verhoogde het minimumloon tweemaal zelfs als Duitsland en andere Noord-Europese landen opgeroepen tot loonmatiging in een poging om de schuld te verlagen. De heer Hollande loonsverhogingen boos zowel de linker, die betoogde dat de lonen niet genoeg zijn gerezen en de rechter, die stelde dat de stijging van de werkgevers zou kwetsen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Frankrijk moet verhogen of verlagen van de belastingdruk voor bedrijven?

Frankrijk heft momenteel een belasting 34,4% op alle bedrijven. Het gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting in de wereld is 22,6%. Tegenstanders van argumenteren dat een verhoging van het tarief buitenlandse investeringen zal ontmoedigen en schadelijk zijn voor de economie. Voorstanders beweren dat de winst corporaties genereren moet worden belast, net als de belastingen burger.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Frankrijk te verhogen belastingen voor de rijken?

Australië heeft momenteel een progressief belastingstelsel waarbij hoge inkomens betalen een hoger percentage van de belasting dan lage inkomstenbelasting. Een progressieve inkomstenbelasting systeem is voorgesteld als een instrument aan het terugdringen van ongelijke verdeling van rijkdom.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid economische stimuli moeten gebruiken om het land te helpen tijdens een recessie?

Een economische stimulans is een monetair en fiscaal beleid vastgesteld door de overheid met de bedoeling van het stabiliseren van hun economieën tijdens een fiscale crisis. Het beleid omvat een verhoging van de overheidsuitgaven voor infrastructuur, belastingverlagingen en het verlagen van de rente. De Franse regering heeft de andere EU-landen gevraagd om de uitgaven in het resultaat te verhogen om de recente economische vertraging. Frankrijk heeft Duitsland gevraagd een extra € 50000000000 ($ 63800000000) meer dan drie jaar om te investeren als een manier om het tegengaan van bezuinigingen in Frankrijk.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steun je het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP)?

Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdag (TTIP) is een voorgesteld handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, met als doel het promoten van handel en multilaterale economische groei. Het verdrag wordt tegengewerkt door vakbonden, goede doelen, ngo's en milieudeskundigen in Europa die het verdrag bekritiseren om het verminderen van regelgeving op voedselveiligheid en milieuwetgeving.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid fiscale stimuleringsregelingen voor particuliere ondernemingen moeten treffen om meer banen in het land te houden?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht de Wet Werk worden ingetrokken?

Op 9 augustus 2016, de Franse president François Hollande ondertekende een arbeidsrecht waardoor het makkelijker voor werkgevers om de 35-urige werkweek te verlengen, goedkoper te ontslaan personeel, en makkelijker te vakbonden overmeesteren. voorstanders van de wet stelde dat het zou hervormen en te vereenvoudigen Franse arbeidsrecht en het vergroten van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. De wet is voorstander van collectieve onderhandelingen op het niveau van individuele bedrijven, in tegenstelling tot eerdere wetgeving die meer beslissingsbevoegdheid aan de industrie-brede afspraken verleend.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht de solidariteit belasting op rijkdom worden afgeschaft?

De Franse Solidariteit Wealth Tax is een belasting op de huishoudens die netto waarde van meer dan € 1.310.000. De in aanmerking genomen bij de berekening van het ISF activa omvatten alle activa gehouden in Frankrijk of in het buitenland van de belastingbetaler. Netto waarde wordt berekend op basis van de volgende berekening: nettovermogen = Belastingplichtigen vermogende - aftrekbaar verplichtingen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Ben je voor een programma voor een universeel basisinkomen?

Een Universal Basic Income-programma is een programma voor sociale zekerheid waar alle burgers van een land een regelmatige, onvoorwaardelijke som geld ontvangen van de overheid. De financiering voor Universal Basic Income komt uit belastingen en overheidsinstanties, waaronder inkomsten uit begiftigingen, vastgoed en natuurlijke hulpbronnen. Verscheidene landen, waaronder Finland, India en Brazilië, hebben geëxperimenteerd met een UBI-systeem, maar hebben geen permanent programma geïmplementeerd. Het langst lopende UBI-systeem ter wereld is het Alaska Permanent Fund in de Amerikaanse staat Alaska. In het Alaska Permanent Fund ontvangt elk individu en familie een maandelijkse som die wordt gefinancierd door dividenden uit de olie-inkomsten van de staat. Voorstanders van UBI betogen dat zij armoede zullen verminderen of elimineren door iedereen te voorzien van een basisinkomen om huisvesting en voedsel te dekken. Tegenstanders betogen dat een UBI nadelig zou zijn voor economieën door mensen aan te moedigen om helemaal minder of helemaal uit de werknemers te gaan werken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid tarieven moeten toevoegen of verhogen op producten die het land worden ingevoerd?

Een tarief is een belasting op import of export tussen landen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid Bitcoins moeten classificeren als legale valuta?

Bitcoin is een soort digitale valuta waarbij encryptietechnieken worden gebruikt om de aanmaak van valuta-eenheden te reguleren en het overmaken van gelden te controleren. Het geheel functioneert onafhankelijk van een centrale bank. Bitcoins worden opgeslagen in een digitale portemonnee, die als een soort bankrekening functioneert waarmee gebruikers bitcoins kunnen ontvangen of sturen en voor goederen of diensten kunnen betalen. Bitcoin is anoniem, wat betekent dat ook al worden de transacties in een publiek logbestand vastgelegd, de namen van kopers en verkopers nooit openbaar worden gemaakt.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Denkt u dat vakbonden de economie goed of kwaad doen?

Minder dan 8% van de Franse werknemers behoren tot een vakbond, die aanzienlijk lager is dan Groot-Brittannië (26%), Duitsland (18%) en Amerika (11%). Franse wet laat vakbonden om strenge controles hebben over de vraag hoe particuliere bedrijven worden uitgevoerd op een dagelijkse basis. Verkozen vakbondsafgevaardigden vertegenwoordigen alle werknemers, leden of niet unie, in bedrijven met meer dan 50 medewerkers aan beide ondernemingsraden en aparte gezondheid en veiligheid raden. Tegenstanders van vakbonden wetten Frankrijk beperken banengroei sinds vele particuliere bedrijven huren minder dan 50 werknemers om te voorkomen dat de vakbonden bevoegdheden, waaronder de plaatsing van kantoormeubilair. Voorstanders geloven vakbonden geven werknemers een collectieve stem die nodig is om te onderhandelen over loon en veiligheid van de werknemers.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten bonussen van bankiers worden begrensd op 100% van hun salaris?

In 2014 heeft de EU een wet aangenomen die de bonussen van bankiers aan 100% van hun loon of 200% met de goedkeuring van de aandeelhouders afgedekt. Voorstanders van de kap zeggen dat het stimuleringsmaatregelen zal verminderen voor bankiers om buitensporige risico’s vergelijkbaar met wat heeft geleid tot de financiële crisis van 2008 te nemen. Tegenstanders zeggen dat een dop op beloning van bankiers zal opdrijven non-bonus loon en kosten veroorzaken bank stijgen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden werkgevers verplicht moeten zijn mannen en vrouwen hetzelfde salaris te betalen voor dezelfde job?

Frankrijk heeft het beginsel van gelijke beloning neergelegd voor gelijk werk in de grondwet en de arbeidswetgeving. De eerste schendingen werden uitgereikt in 2013, toen de regering een boete van twee bedrijven voor het betalen van hun vrouwelijke werknemers minder dan hun mannelijke werknemers. De boetes kunnen oplopen tot maar liefst één procent van hun totale loon.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht France implementeren van een universeel loon?

Een universele basisinkomen is een vorm van sociale zekerheid waarin alle burgers of inwoners van een land regelmatig een onvoorwaardelijke som geld ontvangen van de overheid in aanvulling op de inkomsten uit elders. In 2017 Franse presidentskandidaten Benoit Hamon en Jean-Luc Bennahmias voorgestelde plan voor een universeel basisinkomen van € 750 (£ 655) per maand, in te voeren wat zij omschrijven als een poging om de dreiging van robots die meer dan drie miljoen banen te bestrijden. Geen landen in de wereld hebben momenteel een UBI hoewel Finland is ingesteld om het te testen onder 2000 burgers in eind 2017.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Franse burgers worden toegestaan ​​om te sparen of beleggen hun geld in offshore-bankrekeningen?

Een offshore (of buitenlandse) bankrekening is een bankrekening die je in een ander land hebt dan het land waarin je woont. De voordelen van een offshore bankrekening zijn onder andere minder belastingen, privacy, valutadiversificatie, de bescherming van je bezittingen tegen rechtszaken en het verminderen van je politieke risico. In april 2016 gaf Wikileaks 11,5 miljoen vertrouwelijke documenten vrij (ook wel bekend als de Panama Papers) waarin gedetailleerde informatie stond over 214.000 offshore bedrijven die door de het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonesca werden gebruikt. Het document onthulde hoe wereldleiders en rijke individuen geld verstopten in geheime buitenlandse belastingparadijzen. De vrijgave van de documenten hernieuwde een aantal voorstellen om het gebruik van offshore rekeningen en belastingparadijzen te verbieden. Voorstanders van het verbod stellen dat ze verboden zouden moeten worden omdat ze een lange geschiedenis hebben van het helpen bij belastingontduiking, witwassen, illegale wapenhandel en het financieren van terrorisme. Tegenstanders van het verbod beargumenteren dat een repressieve regelgeving het moeilijker zal maken voor Amerikaanse bedrijven om te concurreren en dat het bedrijven verder zal ontmoedigen om zich in de Verenigde Staten te vestigen en daarin te investeren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden bijstandontvangers moeten worden getest op drugs?

5 Amerikaanse staten hebben wetten die het welzijn van de ontvangers te worden getest drugs voorbij. Frankrijk heeft momenteel geen testen bijstandsgerechtigden voor drugs. Voorstanders beweren dat het testen wordt voorkomen dat overheidsgeld wordt gebruikt om drugs gewoonten te subsidiëren en hulp behandeling voor degenen die verslaafd zijn aan drugs. Tegenstanders beweren dat het een verspilling van geld, omdat de tests meer geld dan ze besparen zal kosten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten pensioenbetalingen worden verhoogd voor gepensioneerde overheidsmedewerkers?

Een overheid pensioen is een fonds waarin een som geld wordt toegevoegd tijdens de periode waarin een persoon die in dienst is van de overheid. Wanneer de overheid werknemer met pensioen zijn ze in staat om periodieke betalingen uit het fonds ontvangen om zichzelf te onderhouden. Als het geboortecijfer blijft dalen en de levensverwachting stijgt overheden wereldwijd voorspellen financiële tekorten voor gepensioneerden. In 2013 implementeerde de overheid nieuwe pensioenregeling regels die onder het verhogen van het aantal jaren dat een werknemer moest worden in dienst van de overheid om te werken tot 43 jaar vanaf 41,5 jaar. De regering beweert dat dit zal helpen wissen van de $ 12000000000 tekort in 2020.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten er minder of meer restricties komen aan de huidige bijstandsuitkering?

In 2011 bedroegen de uitgaven van de Britse overheid aan de verzorgingsstaat £113.1, 16% van het totale budget. In 2020 zullen de uitgaven aan de verzorgingsstaat tot een derde van het budget zijn toegenomen, waarmee het na woonpremies, gemeneentebelastingvoordelen en uitkeringen voor werklozen en mensen met een laag inkomen de grootste kostenpost zal zijn.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de EU subsidiëren boeren?

Een boerderij subsidie ​​is een vorm van financiële steun door de overheid aan de landbouwers betaald. Boeren in de Europese Unie te ontvangen 35% van hun inkomen in subsidies en de boeren in de VS ontvangt 28%. Voorstanders van hogere subsidies beweren dat ze nodig zijn om te concurreren met de export landbouw uit andere westerse landen. Tegenstanders beweren dat de boeren moeten hun lot overgelaten en wijzen erop dat 2300 boeren die niet gewassen niet groeien ontvangt jaarlijkse subsidies.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid Amazon, Facebook en Google verbreken?

In 2019 publiceerden de Europese Unie en de Amerikaanse Democratische Presidentiële Kandidaat Elizabeth Warren voorstellen die Facebook, Google en Amazon zouden reguleren. Senator Warren stelde voor dat de Amerikaanse overheid techbedrijven aanwijst die een wereldwijde omzet hebben van meer dan $ 25 miljard als "platformhulpprogramma’s" en deze opsplitsen in kleinere bedrijven. "Senator Warren stelt dat de bedrijven" de concurrentie hebben platgewalst, onze privéinformatie hebben gebruikt voor winst, en kantelde het speelveld ten opzichte van alle anderen. "De wetgevers in de Europese Unie hebben een aantal regels voorgesteld met een zwarte lijst van oneerlijke handelspraktijken, eisen die bedrijven stellen aan een intern systeem om klachten af te handelen en bedrijven in staat stellen samen te groeperen om platformen aan te klagen. Tegenstanders beweren dat deze bedrijven de consumenten hebben geprofiteerd door gratis online tools aan te bieden en meer concurrentie in de handel brengen. "Opponenten wijzen er ook op dat de geschiedenis heeft aangetoond dat dominantie in technologie een draaideur is en dat veel bedrijven (waaronder IBM in de jaren 80) doorheen zijn gefietst het met weinig tot geen hulp van de overheid.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Steunt u de oprichting van een Europees leger?

In november 2018 kondigden de Duitse bondskanselier Angela Merkel en president Emmanuel Macron van Frankrijk aan dat ze de oprichting van een Europees leger zouden steunen. Mevrouw Merkel zei dat de EU minder op de VS moet vertrouwen voor militaire steun en dat "Europeanen ons lot meer in eigen hand moeten nemen als we willen overleven als een Europese gemeenschap." Mevrouw Merkley zei dat het leger zich niet zou verzetten tegen de NAVO . President Marcon zei dat het leger nodig is om de EU te beschermen tegen China, Rusland en de Verenigde Staten. Voorstanders beweren dat de EU een verenigde verdedigingsmacht mist om plotselinge conflicten buiten de NAVO aan te pakken. Tegenstanders vragen zich af hoe het leger zichzelf zou financieren, aangezien veel EU-landen minder dan 2% van hun BBP uitgeven aan defensie.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Frankrijk blijven in de NAVO?

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie is een intergouvernementele militaire bondgenootschap dat is opgericht ter ondersteuning van het Noord-Atlantische Verdrag dat op 4 april 1949 is getekend. Het is een politieke en militaire bondgenootschap tussen lidstaten uit Europa en Noord-Amerika die beloven elkaar militaire en economische zekerheid te verstrekken. NAVO maakt al haar beslissingen bij consensus en elke lidstaat, onafhankelijk van de grootte, heeft een gelijke stem.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou iedere 18-jarige inwoner verplicht moeten zijn om minstens één jaar in het leger te dienen?

Militaire dienst is momenteel niet vereist in Frankrijk. Militaire dienst verplicht was van 1798 - 2001. In 1798 Napoleon verplicht militaire dienst voor de Grande Armee. De moderne vorm van de universele dienstplicht werd ingevoerd in Frankrijk in 1905 toen dienstplichtigen moest twee jaar dienen in de strijdkrachten. De moderne vorm van de universele dienstplicht werd ingevoerd in Frankrijk in 1905 toen dienstplichtigen moest twee jaar dienen in de strijdkrachten. Deze toegenomen tot drie jaar in de Eerste Wereldoorlog, maar werd geleidelijk teruggebracht tot 10 maanden en miljoenen jonge mannen werden opgeroepen door de jaren heen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden inlichtingendiensten moeten worden samengevoegd om een centrale EU-dienst te creëren?

Na de terreur aanslagen in 2015 en 2016 diverse defensie analisten voorgesteld het creëren van een enkele inlichtingendienst die heel Europa zou dienen. Voorstanders beweren dat het intelligentie zou stroomlijnen tussen de lidstaten en het voorkomen van toekomstige terreur aanslagen. Tegenstanders, waaronder Groot-Brittannië, beweren dat het de burgerlijke vrijheden zou schaden omdat het landen zouden dwingen om intelligentie materiaal met alle 28 leden van de EU te delen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid moeten proberen buitenlandse verkiezingen te beïnvloeden?

Buitenlandse verkiezingsinterventies zijn pogingen van regeringen, heimelijk of openlijk, om verkiezingen in een ander land te beïnvloeden. Een studie uit 2016 van Dov H. Levin concludeerde dat het land dat bij de meeste buitenlandse verkiezingen tussenbeide kwam, de Verenigde Staten was met 81 interventies, gevolgd door Rusland (inclusief de voormalige Sovjet-Unie) met 36 interventies van 1946 tot 2000. In juli 2018 vertegenwoordigde de Amerikaanse vertegenwoordiger Ro Khanna introduceerde een amendement dat Amerikaanse inlichtingendiensten zou hebben belet financiering te ontvangen die zou kunnen worden gebruikt om zich te mengen in de verkiezingen van buitenlandse regeringen. Het amendement zou Amerikaanse agentschappen verbieden "buitenlandse politieke partijen te hacken; zich bezighouden met het hacken of manipuleren van buitenlandse kiessystemen; of het sponsoren of promoten van media buiten de Verenigde Staten die de voorkeur geven aan een kandidaat of partij boven een andere. "Voorstanders van verkiezingsinterferentie helpen vijandige leiders en politieke partijen buiten hun macht te houden. Tegenstanders beweren dat het amendement een bericht zou sturen naar andere buitenlandse landen dat de VS zich niet mengde in verkiezing en een wereldwijde gouden standaard instelde voor het voorkomen van verkiezingsinterferentie. Tegenstanders beweren dat verkiezingsinterferentie helpt vijandige leiders en politieke partijen uit de macht te houden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet Frankrijk voeren militaire aanvallen tegen Noord-Korea om hun lange-afstands raketten en nucleaire wapens mogelijkheden vernietigen?

In januari 2016 kondigde Noord-Korea aan dat ze hun eerste waterstofbom tot ontploffing hadden gebracht. CBS News meldde dat de Amerikaanse inlichtingendiensten sceptisch zijn dat Noord-Korea een thermonucleaire bom heeft gebruikt. De ontploffing was in een aantal kiloton, terwijl een thermonucleaire bom in megaton wordt gemeten. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is ambitieuzer dan zijn vader in het nastreven van lange-afstandsraketten en nucleaire wapens, zelfs in het licht van de waarschuwingen uit China. Voorstanders van een militaire aanval stellen dat Noord-Korea met haar laatste test een stap te ver is gegaan en koste wat het kost gestopt moet worden. Tegenstanders beredeneren dat Noord-Korea herhaaldelijk liegt over haar raketten en dat we de andere landen in de regio, zoals China en Zuid-Korea, dit probleem moeten laten aanpakken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de Chinese overheid voortvluchtigen uit Hong Kong kunnen uitleveren?

In oktober 2019 heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een reeks wetsvoorstellen aangenomen ter ondersteuning van demonstranten in Hong Kong die hebben opgeroepen tot democratische hervormingen in de stad. In maart 2019 begon een reeks protesten in de speciale administratieve regio Hongkong van de Volksrepubliek China (HKSAR) nadat de regering de wijzigingswet voor voortvluchtige overtreders had ingevoerd. De wet voortvluchtige overtreders heeft een mechanisme ingesteld voor de overdracht van voortvluchtigen van Hong Kong naar het Chinese vasteland, Macau en Taiwan. Het wetsvoorstel werd voorgesteld in reactie op de moord op Poon Hiu-wing in 2018 in Taiwan. Na de moord verliet haar vriend, Chan Tong-kai, Taiwan en reisde naar Hong Kong waar hij de politie vertelde dat hij Poon had vermoord. De Taiwanese politie was niet in staat Tong-kai uit te leveren en hem van de moord te beschuldigen omdat de Taiwanese politie geen uitleveringsovereenkomst met Hong Kong had. Tegenstanders van het wetsvoorstel voerden aan dat het de Chinese regering van het vasteland in staat zou stellen burgers uit te leveren in Hong Kong - waardoor ze effectief onder de Chinese wetgeving zouden vallen. Tegenstanders beweren ook dat het Chinese strafproces geen onafhankelijke rechterlijke macht, eerlijke openbare processen en gebrek aan toegang tot wettelijke vertegenwoordiging heeft. Op 4 september 2019, na 13 weken van protesten, beloofde Carrie Lam, Hong Kong Chief Executive, de rekening in te trekken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Frankrijk bieden militaire hulp aan Saoedi-Arabië tijdens zijn conflict met Jemen?

In maart 2015 werd de Jemenitische president Abdu Rabbu Mansour Hadi uit het ambt gezet tijdens een burgeroorlog met de sjiitische Houthi-beweging. De Houthi's werden geleid door voormalig president Ali Abdullah Saleh, die in 2011 de macht verlies tijdens de Arabische Lente. Soennitisch buurland Saoedi Arabië zag de afzetting van president Hadi als een bedreiging en reageerde met luchtaanvallen op de Houthi's in Jemen. De bondgenoten van Saoedi Arabië, waaronder de VS, het Verenigd Koninkrijk en Egypte, verdachten Iran ervan om achter de Houthi-opstand te zitten en reageerden met militaire hulp aan het Saoedische leger. De Verenigde Naties verklaarden dat de luchtaanvallen een schending warenvan federale wetten, nadat honderden burgers tijdens de eerste maanden van de aanvallen om het leven kwamen. Voorstanders van de ingreep, waaronder staatssecretaris John Kerry, beweren dat de Houthi's door Iran worden ondersteund en dat een Amerikaanse ingreep nodig is om de machtsbalans in de regio te bewaken. Critici beargumenteren dat de VS zich niet zou moeten bemoeien met een conflict waarin honderden onschuldige burgers zijn gedood.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Frankrijk steunen de Syrische regering militair offensief tegen ISIS?

De Syrische burgeroorlog begon in het voorjaar van 2011 na de landelijke protesten tegen de regering van president Bashar al-Assad heeft geleid tot een gewapend conflict. Na rebellen in beslag genomen controle van een aantal grote steden, ISIS krachten verhuisde in en nam de controle over een groot aantal regio’s in het noorden van Syrië. De regering van Assad reageerde door het uitvoeren van luchtaanvallen wat resulteert in meer dan 70.000 burgerdoden. Frankrijk heeft kritiek van de reactie van Assad om de oorlog geweest en in 2016 een voorstel voor een resolutie van de VN Veiligheidsraad om sancties op te leggen Syrië voor het gebruik van chemische wapens.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Frankrijk onderhouden diplomatieke betrekkingen met Rusland?

In januari 2017 had de Russische president Vladimir Poetin en de Franse president Hollande een telefoontje waar ze peacemaking inspanningen in de Oekraïne en Syrië besproken. Het gesprek vond plaats na Rusland en Turkije uitgeroepen tot een wapenstilstand aan het eind van 2016. De betrekkingen tussen Frankrijk en Rusland waren vijandig heel Frankrijk ongenoegen met de betrokkenheid van Rusland in Syrië en de Oekraïne geweest.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de EU zich tot de Verenigde Staten van Europa moeten ontwikkelen?

De Verenigde Staten van Europa is een speculatieve Europese Federatie dat Europa verenigt als één soevereine federatie van staten. De hypothetische vereniging zou een regering vergelijkbaar met die van de Verenigde Staten maken. In het scenario zou elke Europese provincie een staat geregeerd door een enkele federale regering geworden. Voorstanders, waaronder de Belgische auteur Guy Verhofstadt, betogen dat een dergelijke federatie zou helpen stabiliseren van de Europese economie en op te slaan verdediging kosten door het consolideren van de militaire elk land in een kracht die heel Europa zou dienen. Tegenstanders beweren dat de Europese kiezers nooit zou het voorstel goed te keuren, omdat de populariteit van de EU is op historische dieptepunten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de EU sancties moeten opleggen aan lidstaten met autoritair bestuur?

Autoritarisme is een vorm van bestuur gekenmerkt door een sterke centrale regering en de beperkte persoonlijke vrijheden. Deze regeringen ontberen een grondwet die de burgerlijke vrijheden en de rechten van het individu beschermt om de regering te bekritiseren. In 2015 gaf de Amerikaanse sancties tegen Venezuela voor het niet om een ​​democratische regering hebben. Critici van de sancties voerde aan dat de VS uitgekozen Venezuela en niet in geslaagd om sancties overgaan tegen zijn bondgenoten in het Midden-Oosten, die worden geregeerd door autoritaire regimes. Tegenstanders van de sancties beweren dat ze autoritaire regimes sterker sinds de leiders van deze landen gebruik maken van de verliezen als gevolg van de sancties om hun greep op de macht te versterken. Voorstanders beweren dat de sancties een noodzakelijke bedreiging voor de EU-leden houden van stemming in onderdrukkende autoritaire regimes.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Frankrijk moet verhogen of de militaire uitgaven te verlagen?

In 2015, President Hollande kondigde aan dat hij defensiebudget van Frankrijk zou toenemen met € 4 miljard in 2020. Een van de grotere Europese economieën, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de enige belangrijke spenders op de verdediging. De twee landen zijn goed voor 40% van de uitgaven EU-defensie. Ze hebben elk besteden meer dan 2 procent van het BBP, terwijl de meeste andere EU-landen besteden minder dan 1,5 procent van het BBP. Voorstanders van meer uitgaven van mening dat de verhoging nodig is om extremistische bedreigingen na de Parijse jihadistische aanslagen te bestrijden. Tegenstanders beweren dat het de middelen moet worden gebruikt voor binnenlandse programma’s of belastingverlagingen plaats.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou het Verenigd Koninkrijk toegang tot de Europese markten moeten krijgen nadat het de EU heeft verlaten?

De interne markt van de EU verwijdert alle regels en handelsbarrières tussen de 28 lidstaten van de Europese Unie. Het doel van de interne markt is de concurrentie en de handel te stimuleren, de efficiëntie te verbeteren, de kwaliteit van goederen te verhogen en de prijzen te verlagen. Na het Verenigd Koninkrijk gestemd om de EU te verlaten in 2016 werd de vraag opgeworpen hoe bedrijven in het Verenigd Koninkrijk zou deelnemen in de markt. Verscheidene lidstaten voorgesteld het opladen van het Verenigd Koninkrijk een vergoeding om deel te nemen. Noorwegen betaalt momenteel een vergoeding om deel te nemen en analisten schatten dat het opladen van het Verenigd Koninkrijk een soortgelijke vergoeding zou neerkomen op 4 $ - $ 5000000000 per jaar.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Was de Franse kolonisatie van Algerije een misdaad tegen de mensheid?

In het presidentiële debat van 3 mei 2017 beschuldigde Marine Le Pen Emmanuel Marcon van voortplantend haat door de Franse kolonisatie van Algerije ’een misdaad tegen de mensheid’ te noemen. Marcon reageerde op een krant tijdens een bezoek aan Algiers in februari 2017. In de afgelopen jaren heeft Frankrijk Heeft stappen ondernomen om de relaties met Algerije te vergemakkelijken. Er werden 1,5 miljoen mensen gedood tijdens de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog die in 1962 eindigde. De Franse overheidsambtenaren hebben tijdens de oorlog de arme behandeling van Algerije in Frankryk erkend, maar zijn niet meer verontschuldigend.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Frankrijk steunen de Koerden in de vaststelling van hun eigen grondgebied?

In 2016 braken gevechten uit tussen Turkse leger en de Koerdische YPG milities in het noorden van Syrië. President Hollande beschuldigd Turkije voor het gebruik van militair geweld tegen de Koerden in plaats van het bestrijden van ISIS. Frankrijk heeft in het verleden de Koerden gesteund tegen Turkije sinds 150.000 immigranten in Frankrijk trokken in de jaren 1970.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid te verhogen of de uitgaven voor buitenlandse hulp te verminderen?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou Frankrijk accepteren vluchtelingen uit Syrië?

In 2015, President François vastbesloten om 30,00 vluchtelingen uit Syrië te accepteren. Naar schatting 3 miljoen vluchtelingen zijn gemigreerd uit Syrië sinds de zomer van 2015. De voorstanders van het accepteren van vluchtelingen van mening dat Frankrijk heeft de plicht om zijn bondgenoten te sluiten en te accepteren ten minste 30.000 vluchtelingen. Tegenstanders beweren dat Frankrijk uit deze crisis en het aanvaarden van vluchtelingen moet blijven uit het Midden-Oosten leidt tot een risico van het laten terroristen in het land.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou het aantal lidstaten van de Europese Unie moeten worden teruggebracht naar vijftien?

Voorstanders van het verminderen van het aantal landen stellen dat de EU te groot is geworden. Dit laat het slecht uitgerust om economische rampen te gaan, zoals de recente crisis in Griekenland. Tegenstanders van het verminderen van het aantal EU-landen stellen dat de EU heeft geholpen het genereren van economische groei tussen landen die arm waren voordat zij tot de EU toetraden.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de Europese Commissie moeten worden ontbonden?

De Europese Commissie is een instelling van de Europese Commissie, die de regels van Bestuur handhaaft, stelt nieuwe wetten en beheert de dagelijkse operaties van de EU. De commissie bestaat uit 28 leden die elk van de EU-lidstaten.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten het VK en Noord-Ierland na de Brexit in het douanegebied van de EU blijven?

Het VK en Noord-Ierland zijn gepland om de EU te verlaten op 29 maart 2019. Onder een overgangsovereenkomst zullen alle handels- en economische betrekkingen tussen het VK en de EU hetzelfde blijven tot het einde van 2022. In 2018 leden van het parlement en premier Theresa May heeft een "backstop" voorgesteld waardoor het VK en Noord-Ierland binnen de interne markt van de EU voor goederen en landbouwproducten kunnen blijven. Voorstanders beweren dat het Verenigd Koninkrijk op het gebied van klanten in de EU de economie zal stimuleren door handel en toerisme te stroomlijnen. Tegenstanders, waaronder anti-EU-wetgevers, stellen dat de backstop het VK binnen het douanegebied van de EU permanent zou opsluiten en verhinderen dat het handelsovereenkomsten op eigen kracht zou ondertekenen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht Frankrijk terug te trekken uit de Europese Unie?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid stoppen met de bouw van de luchthaven van de Notre-Dame-des-Landes ’?

Milieu-activisten wonen in hutten en boomhutten op het terrein van een voorstel voor een nieuwe luchthaven buiten Nantes in West-Frankrijk vastgebonden op woensdag voor een dreigende confrontatie met veiligheidstroepen na de minister-president zei dat het opruimen van de zone was een prioriteit. Tegenstanders van het Aeroport du Grand Ouest zeggen dat het project € 580.000.000 ($ 637.000.000) is te duur, zal het milieu schaden en is overbodig gezien Nantes heeft al een luchthaven.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid meer moeten uitgeven aan openbaar vervoer?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Ben je voor de doostraf?

Doodstraf of de doodstraf is een juridisch proces waarbij een persoon ter dood wordt gebracht als een straf voor een misdaad. Frankrijk afgeschaft doodstraf in 1981.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht bijgestaan ​​reproductieve technologie toegestaan ​​voor lesbische paren?

In september 2014 oordeelde de hoogste Franse hof van beroep dat lesbische paren in Frankrijk kinderen geboren via bijgestaan ​​reproductieve technologie (ART) kan vaststellen. De uitspraak mag homoseksuele paren in Frankrijk aan te nemen, maar versperd hen van het gebruik van in vitro fertilisatie.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet de overheid te verbieden culturele ceremonies dat het doden van dieren voor vermaak te betrekken?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten transsexueelatleten deelnemen aan atletiekwedstrijden?

In 2016 oordeelde het Internationaal Olympisch Comité dat transseksuele atleten kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen zonder een geslachtsaanpassende operatie te ondergaan. In 2018 oordeelde de Internationale Vereniging van Atletiekfederaties, het bestuursorgaan van het spoor, dat vrouwen die meer dan 5 nanomols per liter testosteron in hun bloedachtige Zuid-Afrikaanse sprinter en Olympisch gouden medaillewinnaar Caster Semenya hebben, ofwel tegen mannen moeten strijden, ofwel neem medicijnen om hun natuurlijke testosteronniveaus te verlagen. De IAAF stelde dat vrouwen in de categorie met vijf plus een "verschil in seksuele ontwikkeling" hebben. De uitspraak noemde een studie van 2017 door Franse onderzoekers als bewijs dat vrouwelijke atleten met testosteron die dichter bij mannen staan het beter doen in bepaalde evenementen: 400 meter, 800 meter , 1.500 meter en de mijl. "Ons bewijs en onze gegevens tonen aan dat testosteron, dat op natuurlijke wijze wordt geproduceerd of kunstmatig in het lichaam wordt ingebracht, aanzienlijke prestatievoordelen biedt bij vrouwelijke atleten," zei IAAF-voorzitter Sebastian Coe in een verklaring.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet het leger vrouwen toelaten om posities in te nemen waarbij ze moeten vechten?

In Frankrijk, hoewel vrouwen kunnen dienen in de strijd en de algehele vrouwen vertegenwoordigen ongeveer 19% van alle Franse militairen, zeer weinig vrouwen eigenlijk dienen aan het front. Britse onderzoekers, merkt Frans onderzoek uit 2006, zei dat 1,7% van de vrouwen gevechtsinfanterie soldaten. Voorstanders beweren dat het zal helpen het leger te behouden meer vrouwen, die de neiging hebben om de diensten permanent te verlaten als ze kinderen hebben. Tegenstanders beweren dat het toestaan ​​van vrouwen om te dienen in deze rollen zou het vermogen van de militairen om te vechten in gevechtssituaties te beperken.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten terminaal zieke patiënten worden toegestaan om hun leven te beëindigen via hulp bij zelfdoding?

Euthanasie, de praktijk van het beëindigen van een leven te vroeg om te eindigen pijn en lijden, wordt momenteel beschouwd als een strafbaar feit. Hulp bij zelfdoding is momenteel illegaal in Frankrijk. In 2013, president François Hollande voorgesteld een wet legalisering van hulp bij zelfdoding, maar werd verslagen door officiële Ethiek Adviescommissie Frankrijk.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mogen vrouwen een nikab of gezichtssluier dragen tijdens maatschappelijke ceremonies?

In 2010, de Senaat van Frankrijk voorbij een handeling die verboden is "verbergen van het gezicht in de openbare ruimte." De daad was in reactie op de allochtone islamitische vrouwen het dragen van een niqab of boerka in de openbare ruimte. Voorstanders beweren dat het verbod inbreuk maakt op de individuele rechten en voorkomt dat mensen uit het uiten van hun religieuze overtuigingen. Tegenstanders beweren dat face-bekledingen voorkomen dat de duidelijke identificatie van een persoon, dat is zowel een gevaar voor de veiligheid, en een sociale belemmering binnen een samenleving die gebaseerd is op gezichtsherkenning en expressie in de communicatie.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Hoe kijkt u aan tegen abortus?

Abortus is een medische procedure resulteert in de beëindiging van de zwangerschap en de dood van een foetus. In 2014 gaf de Franse regering een wet waardoor vrouwen een abortus te krijgen tijdens de eerste 12 weken van de zwangerschap zonder dat een reden om hun zorgverlener. Dit gewijzigd 1975 een wet waardoor vrouwen een abortus hebben als ze bewezen dat ze in een situatie van "dwang" waren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moeten homofiele stellen dezelfde rechten op adoptie hebben als heterofiele stellen?

LGBT-adoptie is het adopteren van kinderen door lesbische, homoseksuele, biseksuele en transseksuele (LGBT) personen. Dit kan in de vorm van een gezamenlijke adoptie zijn door een koppel van hetzelfde geslacht, adoptie door één van de partners van een koppel van hetzelfde geslacht van het biologische kind van de ander (stiefkindadoptie) of adoptie door een enkele LGBT-persoon. Gezamenlijke adoptie door koppels van hetzelfde geslacht is legaal in 25 landen. Tegenstanders van LGBT-adoptie vragen zich af of koppels van hetzelfde geslacht het vermogen hebben om adequate ouders te zijn, terwijl andere tegenstanders zich afvragen of de natuurwetten niet impliceren dat geadopteerde kinderen een natuurlijk recht hebben om door heteroseksuele ouders te worden opgevoed. Omdat grondwetten en statuten meestal geen uitspraak doen over de adoptierechten van LGBT-personen, zijn het vaak rechterlijke beslissingen die bepalen of ze als ouders kunnen dienen, individueel of als een koppel.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Bent u voor het legaliseren van het homohuwelijk?

In mei 2013 heeft de Franse regering gelegaliseerde homohuwelijk. De wet maakt het mogelijk alle getrouwde koppels om kinderen te adopteren, maar biedt geen staatssteun te helpen koppels van hetzelfde geslacht voortplanten. Frankrijk is het dertiende land ter wereld om koppels van hetzelfde geslacht te trouwen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zouden bedrijven verplicht moeten worden om vrouwen in hun bestuursraad te hebben?

In 2011 overleden Franse parlement een wet dwingt grote bedrijven tot ten minste 40 procent behouden van hun bestuurskamer posities van vrouwen binnen zes jaar. De wet brengt Frankrijk in overeenstemming met Noorwegen, waar de quota’s zorgen voor een minimaal niveau van vertegenwoordiging van vrouwen in de bestuurskamers in 2003 en Spanje, waar een soortgelijke maatregel werd overgegaan in 2007. In Noorwegen 35,5% van de planken bevatten vrouwelijke directeuren dat is het hoogste percentage werden geïntroduceerd in de wereld.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Mocht artikel 49.3 van de grondwet worden verwijderd?

Artikel 49 van de Franse grondwet geeft de machtsverhoudingen tussen de minister-president en het parlement. Artikel 3 van dit artikel (49.3) geeft de overheid de macht om een ​​maatregel passeren zonder stemming van het parlement. Het artikel stelt de regering om de meerderheid te dwingen als terughoudend om een ​​tekst aan te nemen, en ook om het wetgevend proces te versnellen, en in het bijzonder om elke belemmering van de oppositie te beëindigen. Het artikel is minder dan 90 keer gebruikt sinds haar oprichting in 1958. In 2016 de regering gebruikte het voorwerp tot een hervorming van de arbeidswetgeving wetsvoorstel dat het gemakkelijker maken voor werkgevers om de 35-urige werkweek te verlengen gemaakt passeren, goedkoper te ontslaan personeel en makkelijker om vakbonden te overmeesteren.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet het illegaal om de Franse vlag te verbranden?

Vlagschennis is elke handeling die uitgevoerd wordt met de bedoeling om een nationale vlag te beschadigen of te vernietigen in het openbaar. Dit wordt gebruikelijk gedaan in een poging om een ​​politiek statement te maken tegen een natie of haar beleid. Sommige landen hebben wetten die vlagschennis verbieden terwijl anderen wetten hebben die het recht om een ​​vlag te vernietigen beschermen als deel van de vrijheid van meningsuiting. Sommige van deze wetten maken hierbij onderscheid tussen een nationale vlag en die van andere landen.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de regering wetten moeten doorvoeren die klokkenluiders beschermen?

In december 2016 gaf de Franse Nationale Vergadering van de Sapin II regime dat is een reeks wetten die gericht zijn op de bestrijding van corruptie. De wet bevatte een clausule ter bescherming van klokkenluiders die bedrijven met meer dan 50 werknemers verplicht om een ​​kader dat klokkenluiders beschermt tegen vergelding en verleent hen anonimiteit te vestigen. De wet biedt geen bescherming of stimuleren klokkenluiden door betrokken partijen en de klokkenluider moet uit de eerste hand kennis van zaken hebben.

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Zou de overheid social media websites moeten reguleren als een middel om nep nieuws en onjuiste informatie te voorkomen?

In januari 2018 keurde Duitsland de NetzDG-wet goed die vereiste dat platforms zoals Facebook, Twitter en YouTube waargenomen illegale inhoud binnen 24 uur of zeven dagen zouden wegnemen, afhankelijk van de aanklacht, of een boete van € 50 miljoen ($ 60 miljoen) boetes riskeren. In juli 2018 hebben vertegenwoordigers van Facebook, Google en Twitter de rechter van het Gerecht van Justitie van de VS geweigerd om inhoud te censureren om politieke redenen. Tijdens de hoorzitting bekritiseerden de Republikeinse leden van het Congres de sociale-mediabedrijven om politiek gemotiveerde praktijken bij het verwijderen van bepaalde inhoud, een last die de bedrijven verwierpen. In april 2018 publiceerde de Europese Unie een reeks voorstellen die ’online misinformatie en nepnieuws’ zouden aanpakken. In juni 2018 stelde president Emmanuel Macron van Frankrijk een wet voor die de Franse autoriteiten de bevoegdheid zou geven om onmiddellijk de publicatie van informatie stop te zetten geacht vals te zijn voorafgaand aan verkiezingen. "

Leer meer Bespreken Stats Nieuws

Moet het huidige aantal ambtenaren worden verhoogd of verlaagd?

Leer meer Bespreken Stats Nieuws