Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Ủy ban châu Âu có nên tháo dỡ không?

Các kết quả from Facebook voters

Trả lời lần cuối 1 tuần trước

Ủy ban châu Âu quả thăm dò ý kiến ​​kết Ủy ban châu Âu cho cử tri Facebook

Vâng

270 phiếu bầu

33%

Không

560 phiếu bầu

67%

Phân phối câu trả lời được gửi bởi cử tri Facebook.

1 Có câu trả lời
1 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Feb 13, 2017 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về Ủy ban Châu Âu

Ủy ban EU là một tổ chức của Ủy ban châu Âu thực thi các quy tắc điều chỉnh, đề xuất luật mới và quản lý các hoạt động hàng ngày của EU. Ủy ban gồm có 28 thành viên đại diện cho mỗi quốc gia thành viên EU.  Xem tin tức Ủy ban châu Âu gần đây

Thảo luận về vấn đề này...

Français Ngôn ngữ tiếng Việt]