Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej?

Wyniki from Parti Socialiste

Ostatnio odpowiedział 1 rok temu

Wyniki sondaży Stan alarmowy dla Parti Socialiste

Tak

5,270 głosy

54%

Nie

4,466 głosy

46%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Partii Socjalistycznej.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o nadzwyczajną członkowskim

Artykuł 16 francuskiej konstytucji daje Przewodniczący "nadzwyczajnych uprawnień" w wyjątkowych przypadkach, co prowadzi do skutecznego "stanu wyjątkowego". W celu wdrożenia środków stan alarmowy francuski rząd musi być skierowane "wyjątkowych okolicznościach", które uniemożliwiają jej skutecznie rządzenia. W 2008 roku rząd przyjął poprawkę do artykułu 16, który stwierdził, że po upływie 30 dni od jego sprawuje rząd sobór będzie rozstrzygnięcie, czy konieczne było jego przedłużeniu.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Stan alarmowy

Omów tą sprawę...