Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Trả lời câu hỏi đóAnswer this

Các vấn đề phổ biến hơn

Xem cách cử tri đang đứng ngoài các vấn đề chính trị phổ biến khác...

Những người dưới sự giám sát (S-Files) có nên được gửi đến các trung tâm khử cực?

Các kết quả

Trả lời lần cuối 5 giờ trước

Trung tâm khử cực Kết quả thăm dò ý kiến

Vâng

5,554 phiếu bầu

64%

Không

3,158 phiếu bầu

36%

Phân phối câu trả lời được gửi bởi cử tri Pháp.

1 Có câu trả lời
1 Không có câu trả lời
0 câu trả lời trùng lặp

Dữ liệu bao gồm tổng số phiếu do khách truy cập gửi từ Feb 13, 2017 . Đối với người dùng trả lời nhiều lần (vâng, chúng tôi biết), chỉ câu trả lời mới nhất của họ được tính trong tổng số kết quả. Tổng tỷ lệ phần trăm có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Chọn bộ lọc nhân khẩu học

Tiểu bang

Thành phố

Buổi tiệc

Tư tưởng

Trang mạng

Vâng Không Tầm quan trọng

Dữ liệu dựa trên trung bình di chuyển 30 ngày để giảm phương sai hàng ngày từ các nguồn lưu lượng truy cập. Tổng số có thể không thêm tối đa chính xác 100% khi chúng tôi cho phép người dùng gửi lập trường "khu vực màu xám" có thể không được phân loại thành có / không lập trường.

Tìm hiểu thêm về Trung tâm khử cực

Sau khi Liên Hợp Quốc tuyên bố 15.000 người đã tới Trung Đông để tham gia Thủ tướng ISIS, ông Manuel Valls tuyên bố rằng Pháp sẽ mở một tá trung tâm triệt thoái. Các trung tâm sẽ chứa những người trẻ tuổi bị cực đoan hoặc bị nghi ngờ là thánh chiến.  Xem tin tức Trung tâm khử cực gần đây

Thảo luận về vấn đề này...