Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Left PartySocialist Party

Left Party vs Socialist Party on term limits

Các vấn đề chính sách trong nước

Có nên giới hạn thời hạn cho các thành viên của Quốc hội không? số liệu thống kê bàn luận

Left Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Socialist Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Français Ngôn ngữ tiếng Việt]