Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Left PartyNational Front

Left Party vs National Front on term limits

Các vấn đề chính sách trong nước

Có nên giới hạn thời hạn cho các thành viên của Quốc hội không? số liệu thống kê bàn luận

Left Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

National Front chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Français Ngôn ngữ tiếng Việt]