Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Centrist AllianceMovement for France

Centrist Alliance vs Movement for France on government surveillance

Các vấn đề chính sách trong nước

Liệu chính phủ có thể giám sát các cuộc gọi và email điện thoại không? số liệu thống kê bàn luận

Centrist Alliance chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Movement for France’s answer: Có, nhưng chỉ dành cho những người có nguồn gốc hình sự Source

Thảo luận về điều này...

Français Ngôn ngữ tiếng Việt]