Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 
Centrist Alliance

Centrist Alliance vs En Marche! on article 49.3

Các vấn đề chính sách trong nước

Điều 49.3 có nên được loại bỏ khỏi Hiến pháp? số liệu thống kê bàn luận

Centrist Alliance chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

En Marche! cử tri: Không Source

Thảo luận về điều này...

Français Ngôn ngữ tiếng Việt]