ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 

ปัญหาที่ได้รับความนิยมสูงสุดความมั่นคงแห่งชาติปี 2563

ดูว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งในประเด็นความมั่นคงแห่งชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2563 ได้อย่างไร

Français ภาษาไทย