ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ไม่เป็นเช่นนี้จะส่งเสริมให้คนอื่นไม่ทำงานและเป็นอันตรายต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

ในการตอบสนองไปที่: คุณสนับสนุนโปรแกรมรายได้ขั้นพื้นฐานสากลหรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

Français ภาษาไทย