ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ใช่ทุกคนควรได้รับรายได้เพื่อให้ครอบคลุมความจำเป็นขั้นพื้นฐานรวมทั้งอาหารและที่อยู่อาศัย”

ในการตอบสนองไปที่: คุณสนับสนุนโปรแกรมรายได้ขั้นพื้นฐานสากลหรือไม่?

พูดคุยท่าทางนี้...

Français ภาษาไทย