ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
คำตอบนี้เตือนฉันจะลงคะแนนเสียง

ประเด็นที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

ดูวิธีการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะเข้าข้างในประเด็นทางการเมืองอื่น ๆ ที่นิยม...

“ยกเลิกภาษีรายได้ที่ไม่อนุญาตให้หักเงินทั้งหมดและเพิ่มภาษีการขาย”

ในการตอบสนองไปที่: รัฐบาลควรเพิ่มภาษีคนรวย?

พูดคุยท่าทางนี้...

Français ภาษาไทย