ลองตอบคำถามทางการเมือง
แบบสอบถาม  |  โพลล์  |  คู่กรณี  | 
The GreensMovement for France

The Greens vs Movement for France on bitcoin

ปัญหาทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลควรจำแนก Bitcoin เป็นสกุลเงินกฎหมายหรือไม่ สถิติ สนทนา

The Greens’ answer: ไม่มี Source

Movement for France’s answer: ไม่มีก็ให้สูงเกินไปของความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมทางอาญา Source

พูดคุยนี้...

Français ภาษาไทย