Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Svar DettaPåminn mig om att rösta

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

“Nej, regeringen ska aldrig besluta om vad ett privat företag ska betala sina anställda”

I respons till: Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor?

Diskutera denna hållning...

Français Svenska