Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Svar DettaPåminn mig om att rösta

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

“Ja, men genom att drastiskt reducera förmåner och löner för statsanställda”

I respons till: Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden?

Diskutera denna hållning...

Français Svenska