Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Svar DettaPåminn mig om att rösta

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

“Nej, regeringen bör aldrig äga andelar i privata företag”

I respons till: Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur?

Diskutera denna hållning...

Français Svenska