Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Svar DettaPåminn mig om att rösta

Mer Populära Frågor

Se hur väljarna sidospår på andra populära politiska frågor...

“Nej, och regeringen borde kraftigt minska utgifterna under lågkonjunkturer”

I respons till: Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession?

Diskutera denna hållning...

Français Svenska