Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Movement for France

Movement for France’s politiska ställningstaganden om ekonomiska frågor

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Movement for France’s svar: Ja Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Movement for France’s svar: Nej, detta kommer att orsaka prisökningar i oändlighet Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle solidaritet skatt på förmögenhet avskaffas? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Movement for France’s svar: Nej, recession är en naturlig cykel som motverkar överutnyttjande Source

Ska Frankrike genomföra en universell lön? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Movement for France’s svar: Nej Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Arbets lagen upphävs? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Movement for France’s svar: Sänk Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Movement for France’s svar: Nej Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Movement for France’s svar: Skadar Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Movement for France har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Movement for France’s svar: Nej, det har inget inneboende värde Source

Diskutera detta...

Français Svenska