Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
The RepublicansLeft Front

The Republicans vs Left Front on economic issues

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

The Republicans Röster: Ja Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

The Republicans’ answer: Ja Source

Left Front’s answer: Nej Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

The Republicans Röster: Nej Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

The Republicans’ answer: Nej Source

Left Front’s answer: Ja Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

The Republicans Röster: Ja Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

The Republicans’ answer: Sänk Source

Left Front’s answer: Behåll nuvarande nivåer men ta bort avdragsmöjligheter och luckor i lagen Source

Skulle solidaritet skatt på förmögenhet avskaffas? stats diskutera

The Republicans Röster: Ja Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

The Republicans Röster: Fler Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska Frankrike genomföra en universell lön? stats diskutera

The Republicans har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

The Republicans’ answer: Ja, så länge inkomst i utlandet rapporteras Source

Left Front’s answer: Nej, alltför många rika medborgare missbrukar kryphål i lagstiftningen om offshore-banker för att undgå skatter Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

The Republicans Röster: Ja Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

The Republicans’ answer: Ja, men i form av skattelättnader för alla medborgare Source

Left Front’s answer: Ja Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

The Republicans Röster: Ja Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

The Republicans’ answer: Skadar Source

Left Front’s answer: Hjälp Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

The Republicans Röster: Nej Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Arbets lagen upphävs? stats diskutera

The Republicans Röster: Nej Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

The Republicans Röster: Ja Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

The Republicans’ answer: Nej Source

Left Front’s answer: Ja Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

The Republicans’ answer: Ja Source

Left Front’s answer: Nej Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

The Republicans’ answer: Nej, klassificera det som en råvara Source

Left Front’s answer: Nej Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

The Republicans’ answer: Oavsett borde vi avsluta alla välfärdssatsningar Source

Left Front’s answer: Nej, bara om de har ett kriminellt drogrelaterat förflutet Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

The Republicans Röster: Nej Source

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur? stats diskutera

The Republicans har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Diskutera detta...

Français Svenska