Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
National FrontThe Republicans

National Front vs The Republicans on economic issues

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Ja Source

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

National Front’s answer: Ja, och höj skatterna Source

The Republicans’ answer: Ja Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

National Front Röster: Ja Source

The Republicans Röster: Nej Source

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

National Front’s answer: Ja Source

The Republicans’ answer: Nej Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Ja Source

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

National Front’s answer: Sänka, men ta bort avdragsmöjligheter och luckor i lagen Source

The Republicans’ answer: Sänk Source

Skulle solidaritet skatt på förmögenhet avskaffas? stats diskutera

National Front Röster: Ja Source

The Republicans Röster: Ja Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Fler Source

Ska Frankrike genomföra en universell lön? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

National Front’s answer: Ja, så länge inkomst i utlandet rapporteras Source

The Republicans’ answer: Ja, så länge inkomst i utlandet rapporteras Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Ja Source

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

National Front’s answer: Ja, men i form av skattelättnader för alla medborgare Source

The Republicans’ answer: Ja, men i form av skattelättnader för alla medborgare Source

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Ja Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

National Front’s answer: Skadar Source

The Republicans’ answer: Skadar Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Nej Source

Om Arbets lagen upphävs? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Nej Source

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Ja Source

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

National Front’s answer: Nej, de bör minskas Source

The Republicans’ answer: Nej Source

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

National Front’s answer: Nej Source

The Republicans’ answer: Ja Source

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

National Front’s answer: Nej, det har inget inneboende värde Source

The Republicans’ answer: Nej, klassificera det som en råvara Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

National Front’s answer: Ja, men stå för behandling för de som testas positivt Source

The Republicans’ answer: Oavsett borde vi avsluta alla välfärdssatsningar Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans Röster: Nej Source

Bör regeringen förvärva kapitalandelar i företag som den undviker under en lågkonjunktur? stats diskutera

National Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

The Republicans har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Diskutera detta...

Français Svenska