Prova den politiska frågesport
Quiz  |  Omröstningar  |  Partier  | 
Left Front

Left Front’s politiska ställningstaganden om ekonomiska frågor

ekonomiska frågor

Bör arbetsgivare avkrävas att betala lika lön för lika arbete för män och kvinnor? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen minska de offentliga utgifterna i syfte att minska statsskulden? stats diskutera

Left Front’s svar: Nej, höj skatter för de välbeställda istället Source

Om regeringen höja skatterna på de rika? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör regeringen höja den federala minimilönen? stats diskutera

Left Front’s svar: Ja, och justera den varje år efter inflationen Source

Ska regeringen ge skattelättnader till privata företag som håller arbetstillfällena inom landet? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Skulle solidaritet skatt på förmögenhet avskaffas? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör medborgarna tillåtas att spara eller investera sina pengar i offshore bankkonton? stats diskutera

Left Front’s svar: Nej, alltför många rika medborgare missbrukar kryphål i lagstiftningen om offshore-banker för att undgå skatter Source

Ska regeringen subventionera bönder? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Bör staten lägga till eller höja importtariffer på produkter som förs in i landet? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen stimulera ekonomin för att hjälpa landet i tider av ekonomisk recession? stats diskutera

Left Front’s svar: Ja, regeringen ska ingripa för att skynda på en återhämtning Source

Ska Frankrike genomföra en universell lön? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Borde banktjänstemäns bonusar begränsas till 100 % av deras lön? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska pensionsutbetalningarna öka för pensionerade statsanställda? stats diskutera

Left Front’s svar: Ja, för statsanställda men inte för politiker Source

Stödjer du ett universellt basinkomstprogram? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om Arbets lagen upphävs? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Om regeringen höjer eller sänker skattesatsen för företag? stats diskutera

Left Front’s svar: Öka för stora multinationella företag men sänk för mindre företag Source

Ska förmånstagare genomgå drogtester? stats diskutera

Left Front’s svar: Nej, bara om de har ett kriminellt drogrelaterat förflutet Source

Bör det vara färre eller fler begränsningar i de nuvarande sociala förmånerna? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Stödjer du det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)? stats diskutera

Left Front’s svar: Nej Source

Tror du att fackföreningar gynnar eller skadar ekonomin? stats diskutera

Left Front’s svar: De hjälper, men förbjud dem från att göra politiska donationer Source

Skulle regeringen bryta upp Amazon, Facebook och Google? stats diskutera

Left Front har inte svarat på den här frågan än. Vill du föreslå deras svar?

Ska regeringen klassificera bitcoin som en legal valuta? stats diskutera

Left Front’s svar: Nej, det har inget inneboende värde Source

Diskutera detta...

Français Svenska