Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Tak, jeśli firma obiecuje stworzyć nowe miejsca pracy, zatrudniając lokalnych mieszkańców”

W réponse do: Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki?

Omów to stanowisko...

Nie
Français Polski