Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Nie, rząd nie powinien być zaangażowany w opiekę zdrowotną”

W réponse do: Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej?

Omów to stanowisko...

Français Polski