Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźPrzypomnij mi, aby zagłosować

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

“Tak, ograniczenie kadencji zwiększy skuteczność i ograniczy korupcję”

W réponse do: Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu?

Omów to stanowisko...

Nie
Français Polski