Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować?

Wyniki from Ensemble

Ostatnio odpowiedział 2 lata temu

Wyniki sondaży Komisja Europejska dla Ensemble

Tak

1 głosy

25%

Nie

3 głosy

75%

Rozkład odpowiedzi przesłanych przez Ensemble.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej na temat Komisji Europejskiej

Komisja Europejska jest instytucją Komisji Europejskiej, która wymusza zasady regulujące, proponuje nowe ustawy i zarządza codziennych działań UE. Komisja składa się z 28 członków, reprezentujących każdy z krajów członkowskich UE.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Komisja Europejska

Omów tą sprawę...