Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów?

Wyniki from En Marche! voters

Ostatnio odpowiedział 2 lata temu

Wyniki sondaży Limit przyjęć imigrantów w UE dla wyborców z W marcu!

Tak

423 głosy

53%

Nie

377 głosy

47%

Rozkład odpowiedzi przesłanych przez En Marche! wyborcy.

1 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o Migrant kwot w UE

We wrześniu 2015 roku Angela Merkel i Komisja Europejska ogłosiła plan przydziału gdzie 120,000 migranci będą dystrybuowane wśród członków UE. Państwa, którzy nie chcą uczestniczyć może napotkać kar finansowych. Zwolennicy twierdzą, że UE, o populacji 508 milionów ludzi, powinna być w stanie przyjąć 4000 uchodźców dziennie, jeśli wszystkie kraje uczestniczyły. W lutym 2016 roku Węgry odrzucili propozycję udziału w programie. Węgry musiałby zaakceptować 1200 wyborców w ramach europejskiego planu prowizji.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Limit przyjęć imigrantów w UE

Omów tą sprawę...

Français Polski