Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia?

Wyniki from Martinican Independence Movement

Ostatnio odpowiedział 2 lata temu

Wyniki sondaży Alternatywny Circulation dla Ruch na rzecz Niepodległości Martyniki

Tak

7 głosy

78%

Nie

2 głosy

22%

Dystrybucja odpowiedzi dostarczonych przez Ruch Niezależności Martinican.

2 Tak, odpowiedzi
1 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Feb 13, 2017 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o alternatywnym Circulation

W celu ograniczenia zanieczyszczenia samochodów w centrach miast rząd francuski przyjął ustawy, które uregulowane jest "alternatywnego systemu ruchu". Tylko sterowniki z nieparzystych tablic rejestracyjnych będzie mógł krążyć w Paryżu i 22 innych regionach. Władze mają nadzieję, że środki kontroli ruchu pomogą zatorów swobodnie i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące Alternatywny Circulation

Omów tą sprawę...