Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)?

Wyniki from Miscellaneous Right

Ostatnio odpowiedział 2 tygodnie temu

Wyniki ankiety na temat Transatlantic Trade i Partnerstwa Inwestycyjnego dla Różne Prawo

Tak

44 głosów

35%

Nie

80 głosów

65%

Dystrybucja odpowiedzi przedłożonych przez Różne Prawo.

1 Tak odpowiedzi
6 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują liczbę głosów przedstawione przez odwiedzających od May 11, 2016 , Dla użytkowników, którzy odpowiedzą na więcej niż jeden raz (tak wiemy), tylko ich ostatnia odpowiedź jest liczony w całkowitych wyników. Wszystkich procentowe mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o transatlantyckim handlu i Partnerstwa Inwestycyjnego

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) jest proponowana umowa handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, w celu wspierania handlu i wielostronnego rozwoju gospodarczego. Umowa jest przeciwna przez związki, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i ekologów w Europie, którzy krytykują umowę na redukcję przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska.  Zobacz ostatnie Transatlantic Trade i Partnerstwa Inwestycyjnego aktualności

Omów tą sprawę...