Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
OdpowiedźAnswer this

Więcej popularnych Zagadnienia

Zobacz jak wyborcy siding na innych popularnych zagadnień politycznych...

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach?

Wyniki from Democrats 66

Wyniki sondaży Zróżnicowanie miejsc pracy w zależności od płci dla Demokraci 66

Tak

0 głosy

0%

Nie

0 głosy

0%

Rozkład odpowiedzi złożonych przez Demokratów 66.

0 Tak, odpowiedzi
0 Brak odpowiedzi
0 nakładające się odpowiedzi

Dane obejmują całkowitą liczbę głosów oddanych przez odwiedzających od Dec 5, 2015 . Dla użytkowników, którzy odpowiedzą więcej niż jeden raz (tak, wiemy), tylko ostatnia odpowiedź jest liczona w łącznych wynikach. Łączne wartości procentowe mogą nie sumować się do dokładnie 100%, ponieważ zezwalamy użytkownikom na przesłanie stanowisk "szarej strefy", które nie mogą być podzielone na tak / nie.

Wybierz filtr demograficzny

Stan

Miasto

Partia

Ideologia

Strona WWW

Tak Nie Znaczenie

Dane oparte na 30-dniowej średniej kroczącej zmniejszyć dzienną zmienność ze źródeł ruchu. Sumy mogą nie sumować się do 100%, jak dokładnie możemy pozwolić użytkownikom na przesyłanie "szarej strefie" postawy, które nie mogą być zaliczane do tak / nie postaw.

Dowiedz się więcej o różnorodności płci w miejscu pracy

W 2011 roku parlament Francji uchwalił ustawę zmuszając dużych firm zarezerwować co najmniej 40 procent swoich pozycjach sali konferencyjnej dla kobiet w ciągu sześciu lat. Ustawa wprowadza Francję do zgodności z Norwegii, gdzie kwoty zapewnienie minimalnego poziomu reprezentacji kobiet w zarządach wprowadzono w 2003 i Hiszpanii, gdzie podobny środek został przekazany w roku 2007. W Norwegii 35,5% płyt zawierają kobiet reżyserów, który jest najwyższy odsetek na świecie.  Zobacz najnowsze wiadomości dotyczące różnorodność płciowa

Omów tą sprawę...

Français Polski