Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 
Left PartyNational Front

Left Party vs National Front on the issues

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie, cięcia w sferze publicznej wpłyną negatywnie na ekonomię Source

National Front’s answer: Tak, i podwyższyć podatki Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

National Front’s answer: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Należy utrzymać aktualne stawki, ale wyeliminować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

National Front’s answer: Obniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie, zbyt wielu bogatych obywateli wykorzystuje luki w zagranicznych bankach, aby uniknąć płacenia podatków. Source

National Front’s answer: Tak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, ale w formie pomocy sektorom mocno dotkniętym recesją Source

National Front’s answer: Tak, ale w formie ulg podatkowych dla wszystkich mieszkańców Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie Source

National Front’s answer: Nie, powinny zostać zmniejszone Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Pomoc Source

National Front’s answer: Szkodzą Source

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie, i nie ma własnej wartości Source

National Front’s answer: Nie, i nie ma własnej wartości Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie, wyłącznie w przypadku występowania przeszłych przestępstw związanych z narkotykami Source

National Front’s answer: Tak, ale zapewniać leczenie osobom z wynikiem pozytywnym Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Pro-choice, nie popieram aborcji, ale rząd nie ma prawa jej zakazywać Source

National Front’s answer: Pro-choice, ale z zakazem po pierwszym trymestrze Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

National Front’s answer: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front’s answer: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne Source

National Front’s answer: No i agencje adopcyjne powinna w pierwszej kolejności oferując dzieci do prostych par przed zaoferowaniem do par homoseksualnych Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak Source

National Front’s answer: Nie, pozwólmy na związki partnerskie, ale nie nazywajmy tego małżeństwem Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, zakaz służby wojskowej kobiet jest dyskriminacją Source

National Front’s answer: Nie, kobiety nie są zdolne fizycznie do walki tak jak mężczyźni Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania. Source

National Front’s answer: Tak Source

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front wyborcy: Nie Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Wzrost Source

National Front’s answer: Spadek Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Nie Source

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front wyborcy: Tak Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, Assad to brutalny dyktator i musi być odsunięty od władzy. Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Nie Source

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, ale tylko ci, którzy mają przeszłość kryminalną Source

National Front’s answer: Tak, ale wyłącznie dla tych, którzy nie zamierzają kontynuować nauki czy szukać zatrudnienia Source

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie Source

National Front’s answer: Nie, powinniśmy pozwolić Chinom na rozwiązanie tego problemu Source

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak Source

National Front’s answer: Nie Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Zwiększyć, ale tylko dla krajów, w których prawa człowieka nie są łamane Source

National Front’s answer: Zmniejszyć, nie powinniśmy przekazywać pomocy zagranicznej żadnym krajom Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Spadek Source

National Front’s answer: Wzrost Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy chiński rząd powinien móc ekstradować zbiegów z Hongkongu? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front wyborcy: Tak Source

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Nie Source

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Cudzoziemcy powinni być zakazane z finansowania meczetów we Francji? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, w przypadku większości, ale nie wszystkich narkotyków Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie, powinno zostać wprowadzone prawo zabraniające rządowi inwigilację obywateli Source

National Front’s answer: Tak, to konieczne, aby zwalczać terroryzm Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Zmniejszona Source

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Nie Source

Czy firmy społecznościowe powinny zakazać reklamy politycznej? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Prywatyzacja powinna odbywać się na mniejszą skalę – nie powinno się w ogóle prywatyzować sektora opieki zdrowotnej. Source

National Front’s answer: Więcej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Nie Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Nie Source

National Front wyborcy: Tak Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Left Party’s answer: Nie Source

National Front’s answer: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

National Front wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Left Party wyborcy: Tak Source

National Front wyborcy: Nie Source

Porozmawiaj o tym...

Français Polski