Spróbuj quiz polityczny
Quiz  |  Ankiety  |  Partie  | 

Krótki przewodnik po France political parties

Pełna lista political parties postawy polityczne

The Republicans

The Republicans’ polityczne The Republicans’

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak, a ponadto wyeliminować niekonstytucyjne agencje federalne Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie, większość prac o stawce minimalnej ma na celu zdobywanie doświadczenia, a nie utrzymywania rodziny. Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Obniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak, ale w formie zwiększonych wydatków na infrastrukturę Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Szkodzą, wspieram niektóre związki prywatne, jednak jestem zdecydowanym przeciwnikiem publicznych związków zawodowych Source

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie, i nie ma własnej wartości Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Pro-choice, ale z zakazem po pierwszym trymestrze Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli nie ma szans na wyleczenie ich choroby Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie, pozwólmy na związki partnerskie, ale nie nazywajmy tego małżeństwem Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak, ale na opakowaniach powinno się oznaczać żywność genetycznie modyfikowaną Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak, ale należy zwiększyć nadzór Source

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Zmniejszyć, przy czym rząd powinien przygotować naszych mieszkańców do takiej pracy, zapewniając więcej ułatwień Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak, ale mniej skupiając się na treningu wojskowym i bardziej na edukacji oraz rozwijaniu umiejętności. Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie, najpierw musimy skorzystać ze wszystkich środków dyplomatycznych Source

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie, i należy wysłać wszystkich uchodźców z powrotem do Syrii Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Zmniejszyć, aż drastycznie zredukujemy nasz narodowy deficyt budżetowy Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Wzrost Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Cudzoziemcy powinni być zakazane z finansowania meczetów we Francji? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie, należy uchwalić surowsze prawo antynarkotykowe Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Tak Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona? statystyki omawiać

The Republicans nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Więcej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

The Republicans’ odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Tak Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

The Republicans wyborcy: Nie Source

En Marche!’s polityczne En Marche!’s

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Obniżyć Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Wzrost Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości? statystyki omawiać

En Marche!’s odpowiedź: Tak Source

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Spadek Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Cudzoziemcy powinni być zakazane z finansowania meczetów we Francji? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Więcej Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

En Marche! nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

En Marche! wyborcy: Tak Source

National Front

National Front’s polityczne National Front’s

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, a ponadto wyeliminować niekonstytucyjne agencje federalne Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Obniżyć Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, ale w formie zwiększonych wydatków na infrastrukturę Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie, dopóki nie obniżymy naszego długu publicznego Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Szkodzą, wspieram niektóre związki prywatne, jednak jestem zdecydowanym przeciwnikiem publicznych związków zawodowych Source

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie, powinny być klasyfikowane jako towar Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak i natychmiastowo zakończyć wydawanie zasiłków dla wszystkich, którzy mieli wynik pozytywny. Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Pro-life Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, jednak rodzina ofiary powinna decydować o karze Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: No i agencje adopcyjne powinna w pierwszej kolejności oferując dzieci do prostych par przed zaoferowaniem do par homoseksualnych Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie, małżeństwo powinno być rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie, obecny rząd przesadza z regulacjami dla przedsiębiorstw Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, ale nie w wysoko zaludnionych rejonach. Source

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Spadek Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, ale mniej skupiając się na treningu wojskowym i bardziej na edukacji oraz rozwijaniu umiejętności. Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie, nie jestem przekonany co do tego, że Korea Północna posiada broń nuklearną dalekiego zasięgu lub, że jest w stanie ją opracować Source

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie, i należy wysłać wszystkich uchodźców z powrotem do Syrii Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Zmniejszyć, aż drastycznie zredukujemy nasz narodowy deficyt budżetowy Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Cudzoziemcy powinni być zakazane z finansowania meczetów we Francji? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Tak, ale tylko względem osób z przeszłością kryminalną Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Zmniejszona Source

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Większej i powinno się wstrzymać wsparcie rządowe Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

National Front nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Tak Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

National Front’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

National Front wyborcy: Nie Source

Socialist Party

Socialist Party’s polityczne Socialist Party’s

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, i podwyższyć podatki Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Należy utrzymać aktualne stawki, ale wyeliminować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, ale w formie pomocy sektorom mocno dotkniętym recesją Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie, dopóki nie obniżymy naszego długu publicznego Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Pomoc Source

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie, i nie ma własnej wartości Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie, to strata czasu i pieniędzy. Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Pro-choice Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, ale tylko po badaniu psychologicznym, aby określić, czy w pełni rozumieją ten wybór Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie, dożywotnie więzienie to cięższa kara Source

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, dopóty, dopóki muszą przejść przez te same testy środowiskowe, co pary heteroseksualne Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania. Source

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Zwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądze Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, ale wyłącznie jeżeli dołączymy do międzynarodowej koalicji Source

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie, powinniśmy pozwolić Chinom na rozwiązanie tego problemu Source

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, powinniśmy przyjąć 10 000 uchodźców Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Jestem usatysfakcjonowany obecną kwotą wydatków Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie zwiększać ani nie zmniejszać – według mnie aktualna kwota wydatków jest odpowiednia Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Cudzoziemcy powinni być zakazane z finansowania meczetów we Francji? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, i należy zmniejszyć wyroki osobom, które już je odbywają Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, ale tylko względem osób z przeszłością kryminalną Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Mniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Tak, i legalizację, opodatkowanie i regulację marihuany zamiast jej kryminalizacji Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Nie Source

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Socialist Party’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Socialist Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Socialist Party wyborcy: Tak Source

Democratic Movement

Democratic Movement’s polityczne Democratic Movement’s

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak, i podwyższyć podatki Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie, większość prac o stawce minimalnej ma na celu zdobywanie doświadczenia, a nie utrzymywania rodziny. Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie, ale niższe podatki od wynagrodzeń płacić korporacjom za pomocą podatku dumpingu, przywóz z krajów bloku uprawiania dumpingu socjalnego lub fiskalnej Source

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Obniżyć, ale zlikwidować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie, recesja to naturalny, cykliczny proces, który pozwala poradzić sobie z nadwyżkami Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie, powinny zostać zmniejszone Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Szkodzą Source

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie, to strata czasu i pieniędzy. Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Pro-choice, nie popieram aborcji, ale rząd nie ma prawa jej zakazywać Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak, należy jednak dać kościołom prawo do odmowy przeprowadzenia ceremonii z udziałem partnerów tej samej płci Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak, oraz działać na rzecz zwiększenia motywacji do stosowania alternatywnych źródeł energii Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak, ale producenci nie powinni mieć pozwolenia na patentowanie nasion Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie, powinniśmy skupić się na bardziej zrównoważonych źródłach energii Source

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Zwiększyć - nasza gospodarka opiera się na instytucjach zatrudniających wysoko wyszkolonych pracowników za małe pieniądze Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie, to mogłoby pozwolić ISIS na kontrolowanie Syrii Source

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak, ale tylko ci, którzy mają przeszłość kryminalną Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak, powinniśmy przyjąć 10 000 uchodźców Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Jestem usatysfakcjonowany obecną kwotą wydatków Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Wzrost Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Cudzoziemcy powinni być zakazane z finansowania meczetów we Francji? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Tak, ale tylko względem osób z przeszłością kryminalną Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Jestem zadowolony(-a) z obecnego systemu Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

Democratic Movement’s odpowiedź: Nie Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Nie Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

Democratic Movement nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

Democratic Movement wyborcy: Tak Source

The Greens

The Greens’ polityczne The Greens’

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak, i należy korygować ja co rok, zgodnie z inflacją Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Podnieść wielkim międzynarodowym korporacjom, ale obniżyć małym firmom Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Obywatele powinni mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie Source

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak Source

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien finansować rolników? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien dodać lub zwiększyć cła na produkty importowane do kraju? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz postulat powszechnego dochodu podstawowego? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak, dla pracowników rządowych, ale nie dla polityków Source

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Pomagają, ale wyłącznie teoretycznie, w ostatnich czasach stając się źródłem korupcji, ich kompetencje powinny więc zostać ograniczone Source

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie, i nie ma własnej wartości Source

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie Source

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie, to strata czasu i pieniędzy. Source

Czy rząd powinien rozbić Amazon, Facebook i Google? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie społeczne

Jakie jest twoje stanowisko w sprawie aborcji? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Pro-choice, nie popieram aborcji, ale rząd nie ma prawa jej zakazywać Source

Czy kobietom powinno się pozwolić na noszenie nikabu, lub welonu zasłaniającego twarz, na ceremonie cywilne? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie Source

Czy nieuleczalnie chorzy pacjenci powinni mieć możliwość zakończenia swojego życia przez eutanazję z udziałem lekarza? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli nie ma szans na wyleczenie ich choroby Source

Czy popierasz karę śmierci? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy pary homoseksualne powinny mieć te same prawa adopcyjne co pary heteroseksualne? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak Source

Czy wspierasz legalizację małżeństw osób tej samej płci? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak Source

Czy firmy powinny mieć obowiązek zatrudniania kobiet w zarządach? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby wspomaganego rozrodu być dozwolone dla par lesbijskich? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zakazać uroczystości kulturalnych, które wymagają zabijania zwierząt dla rozrywki? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wojsko powinno pozwolić kobietom na udział w walce? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak, ale tylko jeśli zdadzą te same testy fizyczne co mężczyźni Source

Czy sportowcy transseksualni powinni brać udział w zawodach sportowych? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Kwestie ochrony środowiska

Czy rząd powinien zwiększyć regulacje środowiskowe dla przedsiębiorstw, aby zredukować emisję dwutlenku węgla? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak Source

Czy jednorazowe produkty (np. plastikowe kubki, talerze i sztućce), które zawierają mniej niż 50% materiałów ulegających biodegradacji, powinny być zakazane? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz użytek żywności i upraw genetycznie modyfikowanych? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie Source

Czy obsługują fracking hydraulicznego do wydobycia zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie, potrzeba więcej badań, aby ocenić długookresowe skutki szczelinowania. Source

Rząd powinien wdrożyć alternatywny obieg podczas gwałtownego wzrostu zanieczyszczenia? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy naukowcom należy zezwolić na wykorzystywanie zwierząt do testowania bezpieczeństwa leków, szczepionek, urządzeń medycznych i kosmetyków? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy miasta powinny oferować firmom prywatnym zachęty ekonomiczne do przeprowadzki? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Nie Source

kwestie imigracyjne

Czy imigranci powinni być zobowiązani do zdania testu na obywatelstwo, aby wykazać się podstawową znajomością języka, historii i ustroju państwa? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być zobowiązani do nauczenia się języka angielskiego? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci muzułmańscy powinni nie mieć możliwości przyjazdu do kraju, dopóki rząd nie ulepszy sposobów wykrywania potencjalnych terrorystów? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Nie Source

Czy ma miejsce tymczasowy zakaz wszelkiej imigracji do kraju? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci powinni być deportowani, jeśli popełnią poważne przestępstwo? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy UE powinna narzucić limity przyjęć imigrantów dla poszczególnych krajów? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy imigranci mogą mieć status podwójnego obywatelstwa? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilość tymczasowych wiz pracowniczych dla pracowników wysoko wykwalifikowanych imigrantów? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Wzrost Source

Czy dzieci imigrantów żyjące na terytoriach francuskich powinny mieć możliwość dołączenia do swoich rodzin? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli przestępstwo solidarności być zalegalizowane? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie naukowe

Czy rząd powinien wymagać szczepienia dzieci przeciwko chorobom, których występowaniu można zapobiegać? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Czy popierasz korzystanie z energii atomowej? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Nie Source

kwestie wyborcze

Czy polityk, który został uprzednio skazany za popełnienie przestępstwa, powinien mieć możliwość kandydowania w wyborach? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby obcokrajowcy, obecnie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych, mają prawo do głosowania? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeśli liczba wybranych przedstawicieli zostać zmniejszona? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy wiek uprawniający do głosowania powinien zostać obniżony? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby partie polityczne otrzymują pieniądze od rządu? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Nie Source

Czy kandydaci do pełnienia funkcji politycznych powinni być zobowiązani do upublicznienia swoich ostatnich zeznań podatkowych? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy korporacje, związki i organizacje non-profit powinny móc przekazywać darowizny na rzecz partii politycznych? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki zagranicznej

Czy popierasz ofensywę militarną przeciwko ISIS w irackim mieście Mosul? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno obalić prezydenta Syrii - Asada? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak, ale najpierw powinniśmy pokonać Państwo Islamskie Source

Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz utworzenie europejskiej armii? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Czy UE powinna przekształcić się w Stany Zjednoczone Europy? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby nasz kraj pozostanie w NATO? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać Kurdów w tworzeniu własnego terytorium? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Rosją? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien zapewnić pomoc wojskową do Arabii Saudyjskiej podczas jego konfliktu z Jemenu? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien próbować wpłynąć na wybory zagraniczne? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy Komisję Europejską należy zlikwidować? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy agencje wywiadowcze powinny zostać połączone w centralną agencję unijną? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy każdy 18-latek powinien być zobowiązany do odbycia minimum roku służby wojskowej? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie, służba wojskowa powinna być rezultatem wyboru, nie obowiązku Source

Rząd powinien przeprowadzić ataki wojskowe przeciwko Korei Północnej, aby zniszczyć ich rakiet dalekiego zasięgu broni jądrowej i możliwości? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie, powinniśmy pozwolić Chinom na rozwiązanie tego problemu Source

Czy kolonizacja Francji Algierii była przestępstwem przeciwko ludzkości? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy po opuszczeniu UE Wielka Brytania powinna mieć dostęp do rynków europejskich? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy USA powinno zgodzić się na przyjęcie uchodźców z Syrii? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak Source

Rząd powinien zwiększyć lub zmniejszyć wydatki pomocy zagranicznej? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Zwiększyć, ale tylko dla krajów, w których prawa człowieka nie są łamane Source

Czy Wielka Brytania i Irlandia Północna powinny pozostać w strefie celnej UE po Brexit? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien zwiększyć czy zmniejszyć wydatki na wojsko? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Spadek Source

Czy należy zmniejszyć liczbę państw członkowskich Unii Europejskiej do 15? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Francja powinna wspierać rządy syryjskie ofensywę wojskową przeciwko ISIS? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czu UE powinna nakładać sankcje na państwa członkowskie, w których panują rządy autorytarne? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Kwestie bezpieczeństwa narodowego

Czy należy zabronić korzystania z laptopów podczas wszystkich lotów bezpośrednich z Bliskiego Wschodu? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd aresztują wszystkich ludzi, którzy są pod obserwacją z powodu podejrzenia o terroryzm (S-pliki)? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Nie Source

Czy Francja powinna kontynuować praktykę eliminowania domniemanych terrorystów poza granicami kraju? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby ludzie pod nadzorem (S-Files) są przesyłane do de-radykalizacji centra? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Gdyby obywatele francuscy, którzy podróżowali do Syrii należy umieścić w więzieniu? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Misje bezpieczeństwa powinny być nadzorowane przez stacjonarne firm prywatnych, więc policja może skupić się na innych zadaniach? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby rząd renegocjować porozumienie Le Touquet? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Gdyby środki awaryjne państwowe być zawarte w konstytucji francuskiej? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

kwestie polityki wewnętrznej

Czy należy zezwolić nauczycielom na noszenie broni w szkole? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Powinno być nielegalne spalić naszą flagę narodową? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Cudzoziemcy powinni być zakazane z finansowania meczetów we Francji? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za dekryminalizacją zażywania narkotyków? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak, i należy zmniejszyć wyroki osobom, które już je odbywają Source

Czy rząd powinien mieć możliwość monitorowania rozmów telefonicznych i poczty e-mail? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Nie Source

Czy powinny być wprowadzone limity kadencji dla członków Kongresu? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien regulować strony na mediach społecznościowych w celu zapobiegania pojawiania się nieprawdziwych wiadomości i fałszywych informacji? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Jeżeli obecna liczba urzędników być zwiększona lub zmniejszona? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Artykuł 49.3 powinien zostać usunięty z konstytucją? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Czy rząd powinien wprowadzić przepisy chroniące pracowników ujawniających nielegalne działania pracodawców? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Czy dostawcy Internetu powinni mieć możliwość przyspieszania dostępu do popularnych stron (które płacą więcej) kosztem zwolnienia dostępu do mniej popularnych stron (które płacą mniej)? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy służby zdrowia

Szpitale i usługi służby zdrowia powinno się prywatyzować w większej czy mniejszej ilości? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Mniejszej i więcej rzeczy powinno być finansowane przez rząd Source

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na badania i leczenie chorób psychicznych? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy jesteś za legalizacją marihuany? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak Source

Czy miasta powinny otworzyć „bezpieczne przystanie”, w których osoby uzależnione od narkotyków mogłyby używać ich pod nadzorem osób z wykształceniem medycznym? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy popierasz model pojedynczego płatnika w opiece zdrowotnej? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

problemy transportowe

Czy rząd powinien zwiększyć wydatki na transport publiczny? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien powstrzymać budowę na lotnisku w Notre-Dame-des-Landes ’? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

kwestie karne

Czy osoby handlujące narkotykami powinny być skazywane na karę śmierci? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy skazani kryminaliści powinni mieć prawo udziału w wyborach? statystyki omawiać

The Greens’ odpowiedź: Tak, ale dopiero po odbyciu ich wyroków lub na warunkowym zwolnieniu/wyroku w zawieszeniu Source

Czy rząd powinien zatrudniać prywatne firmy do prowadzenia więzień? statystyki omawiać

The Greens nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy przestępcy skazani za czyny nieagresywne powinni być zwalniani, aby zmniejszyć przeludnienie więzień? statystyki omawiać

The Greens wyborcy: Tak Source

Left Party

Left Party’s polityczne Left Party’s

kwestie gospodarcze

Czy pracodawcy powinni płacić tyle samo kobietom i mężczyznom pracującym na takim samym stanowisku? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego? statystyki omawiać

Left Party’s odpowiedź: Nie Source

Gdyby rząd podniesie podatki na bogatych? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną? statystyki omawiać

Left Party’s odpowiedź: Tak, i zrobić z niej pensję wystarczającą na utrzymanie Source

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?

Rząd powinien podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji? statystyki omawiać

Left Party’s odpowiedź: Należy utrzymać aktualne stawki, ale wyeliminować odliczenia i inne możliwości unikania opodatkowania Source

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione? statystyki omawiać

Left Party nie odpowiedział jeszcze na to pytanie. Czy chciałbyś zasugerować swoją odpowiedź?