Spróbuj quiz polityczny
+

Polityka New Centre’s w kwestiach economic

Kandydaci

Tematy

Gospodarka  ›  Wydatki rządowe

Czy rząd powinien ograniczyć wydatki publiczne w celu zmniejszenia długu publicznego?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Podatki

Francja należy podnieść podatki dla bogatych?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Płaca minimalna

Czy rząd powinien podnieść krajową płacę minimalną?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Krajowe miejsca pracy

Czy rząd powinien wprowadzić zachęty podatkowe dla prywatnych firm, aby utrzymywały miejsca pracy w kraju?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Podatek od spółek

Powinny Francja podnieść lub obniżyć stawki podatku dla korporacji?

  Baza wsparcia PartyObniżyć


Jak podobne są twoje poglądy polityczne do polityki New Centre’s ? Rozwiąż quiz polityczny, aby się dowiedzieć.

Gospodarka  ›  Podatek solidarność

Gdyby podatek solidarności od bogactwa zostaną zniesione?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Zasiłek

Czy powinno być mniej czy więcej ograniczeń dotyczących aktualnych świadczeń socjalnych?

  Baza wsparcia PartyWięcej

Gospodarka  ›  Bankowość typu offshore

Gdyby obywatele francuscy mieć możliwość zapisywania lub inwestować swoje pieniądze na rachunkach bankowych na morzu?

  Baza wsparcia PartyTak, póki zyski zagraniczne są uwzględniane w oświadczeniach

Gospodarka  ›  Bodziec ekonomiczny

Czy rząd powinien stosować bodźce ekonomiczne, aby pomóc krajowi w czasie recesji?

  Baza wsparcia PartyTak, ale w formie ulg podatkowych dla wszystkich mieszkańców

Gospodarka  ›  Uniwersalny płac

Francja powinna wdrożyć powszechny płacę?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Dotacje do rolnictwa

Czy UE powinna dotować rolników?

  Baza wsparcia PartyTak, ale tylko małe farmy zamiast dużych korporacji

Gospodarka  ›  Limit premii

Czy premie bankowców powinny zostać ograniczone do 100% wysokości ich pensji?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Związki zawodowe

Uważasz, że związki zawodowe pomagają czy szkodzą gospodarce?

  Baza wsparcia PartySzkodzą

Gospodarka  ›  Prawo Pracy

Gdyby Prawo Pracy zostać uchylone?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Emerytury rządowe

Czy należy podnieść świadczenia emerytalne dla pracowników rządowych?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Transatlantic Trade i Partnerstwa Inwestycyjnego

Czy popierasz transatlantyckiego handlu i inwestycji Partnerstwa (TTIP)?

  Baza wsparcia PartyTak

Gospodarka  ›  Bitcoin

Czy rząd powinien zakwalifikować bitcoiny jako legalną walutę?

  Baza wsparcia PartyNie

Gospodarka  ›  Testowanie leków na beneficjentach świadczeń socjalnych

Czy należy testować leki na beneficjentach świadczeń socjalnych?

  Baza wsparcia PartyNie

Français Polski