Probeer de politieke quiz
Quiz  |  Peilingen  |  Partijen  | 
Antwoord DitHerinner me om te stemmen

Meer Populaire Kwesties

Zie hoe kiezers spooraansluiting op andere populaire politieke kwesties...

“Ja, en bedrijven zouden verplicht moeten zijn om de loonschalen voor iedere positie te publiceren”

In respons op: Zouden werkgevers verplicht moeten zijn mannen en vrouwen hetzelfde salaris te betalen voor dezelfde job?

Bespreek dit standpunt...

Français Nederlands